ttttt
no.titledownload
180/2020Aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 300.000,00 lei către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
179/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
178/2020Preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizareHCL
177/2020Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, aflat în administrarea Teatrului Figura Stúdió-Színház din GheorgheniHCL
176/2020Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.154/2020HCL
175/2020Modificarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101 din 30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A., aprobat prin H.C.L nr.153/2020HCL
174/2020Aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
173/2020Modificarea H.C.L. nr.121/2020, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
172/2020Modificarea H.C.L. nr.117/2020, privind atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, localitatea componentă Lacu RoşuHCL
171/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației in Municipiul Gheorgheni - Etapa II”HCL
170/2020Modificare H.C.L. nr.170/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Amenajare spaţiu public – zona Parcului Central din municipiul Gheorgheni"HCL
169/2020Modificarea H.C.L. nr.157/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Centru comunitar Gheorgheni mediatecă – bibliotecă multifuncţională"HCL
168/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
167/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
166/2020Modificarea art.1 din H.C.L. nr.253/2017, privind aprobarea asocierii între Municipiul Gheorgheni, prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni şi Asociaţia Futball Klub Csíkszereda – Miercurea-Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul GheorgheniHCL
165/2020Aprobarea Acordului de parteneriat nr. 32941/18.09.2020, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
164/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.9 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
163/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.8 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
162/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.7 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
161/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.5 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
160/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.4 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
159/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.2 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
158/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.1 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
157/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
156/2020Aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020, pentru susținerea activității unităților de cultHCL
155/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
154/2020Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020HCL
153/2020Aprobarea preluării calității de autoritate concedentă de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni în cadrul Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101/30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.HCL
152/2020Modificarea completarea H.C.L. nr.211/2019, pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Grilei de salarizare a personalului Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni HCL
151/2020Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Figura-Stúdió Színház din Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.34/2010HCL
150/2020Darea în administrare a autovehicului speciale N3 SG Vidanj, a excavatorului multi Benati și a altor bunuri către SPLTAC – GheorgheniHCL
149/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
148/2020Acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
147/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma MocsárHCL
146/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma DisznóhizlaldaHCL
145/2020Modificarea Contractului de concesiune nr.8C din 15 februarie 1995 HCL
144/2020Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni HCL
143/2020Modificarea descrierii stemei Municipiului Gheorgheni însușite prin H.C.L. nr. 200/2010HCL
142/2020Aprobarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, 2019 – 2020, respectiv constituirea Comisiei de selecţie şi de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselorHCL
141/2020Aprobarea Regulamentului privind parcul de agrement din strada ConstructorilorHCL
140/2020Modificarea și completarea H.C.L. 112/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea păşunatului, Taxele de păşunat, sancţiuni contravenţionale şi modelul Autorizaţiei de păşunatHCL
139/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác, din municipiul Gheorgheni”HCL
138/2020Modificarea H.C.L. nr.125/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Rehabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni”HCL
137/2020aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály, din municipiul Gheorgheni”HCL
136/2020Modificarea H.C.L. nr.126/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály,
din municipiul Gheorgheni”
HCL
135/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2020HCL
134/2020Modificarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020, modificată și completată prin H.C.L. nr.114/2020HCL
133/2020Aprobarea Fișei de proiect cu titlul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni - Etapa II”, în vederea obținerii de sprijin prin intermediul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructurăHCL
132/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
131/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
130/2020Modificarea și completarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr.35/2017, privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Gheorgheni, a infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public şi privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii, denumit în continuare SACETHCL
129/2020Aprobarea cofinanțării activităților Asociației Clubul Sportiv Hockey Gheorgheni pentru anul 2020 HCL
128/2020Extinderea obiectului de activitate a S.P.L.T.A.C. GheorgheniHCL
127/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
126/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2020HCL
125/2020Însușirea propunerii de concesionare a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, în suprafață de 12,60 mp, situat pe bd. Frăţiei, de către S. C. Country BO S.R.L. HCL
124/2020Aprobarea exploatării şi valonficării masei lemnoase pe picior, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni HCL
123/2020Punerea la dispoziție către R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș R.A. a terenului cu suprafața de 2,5 ha, situat pe raza administrativă a Municipiului Gheorgheni, stațiunea turistică Lacu Roșu, județul HarghitaHCL
122/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2020HCL
121/2020Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
120/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
119/2020Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului GheorgheniHCL
118/2020Aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominiiHCL
117/2020Atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, staţiunea Lacu RoşuHCL
116/2020Aprobarea situaţiei financiare pe anul 2019 a Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
115/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2020HCL
114/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
113/2020Darea în administrarea Spitalului Municipial Gheorgheni a unei instalații radiologice pentru osteodensitometrie tip STRATOSHCL
112/2020Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 22.07.2020HCL
111/2020Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC” – 2020, ediţia a XIV-aHCL
110/2020Organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
109/2020Modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de măturat spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice din municipiul Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.169/2018, cu modificările şi completările ulterioareHCL
108/2020Acordul asociatului Municipiul Gheorgheni pentru dizolvarea, lichidarea și radierea Societăţii Gyerviz Distrib Serv S.R.L.HCL
107/2020Aprobarea prelungirii Convenţiei de asociere încheiat între: Fundaţia MENS SANA, Clubul Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó” şi U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
106/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
105/2020Achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
104/2020Modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului GheorgheniHCL
103/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
102/2020Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, aferente anului şcolar 2019-2020HCL
101/2020Modificarea prin Act adiţional a Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010HCL
100/2020Valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017 – 2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitațieHCL
099/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2020HCL
098/2020Acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de management al deşeurilor Harghita”, în vederea exercitării votului în numele Municipiului GheorgheniHCL
097/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor din lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
096/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioareHCL
095/2020Abrogarea H.C.L. nr.75/2020, privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
094/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
093/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
092/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
091/2020Revocarea H.C.L. nr.44/2020, privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
090/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2020HCL
089/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2019HCL
088/2020Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, bdul. Frăției nr.7, județul Harghita HCL
087/2020Aderarea Municipiului Gheorgheni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”HCL
086/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
085/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială HCL
084/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2020HCL
083/2020Acceptarea achiziționării imobilului situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42/B, judeţul HarghitaHCL
082/2020Modificarea H.C.L. nr.164/2017, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie "Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului Tehnic Batthány Ignác din Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L, nr. 104/ 2018HCL
081/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexe
080/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
079/2020Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, pentru perioada 2021 – 2027HCL
078/2020Modificarea H.C.L. nr.55/2020, privind aprobarea participării Municipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
077/2020Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
076/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L. nr.59/2020HCL
075/2020Suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
074/2020Aprobarea finanţării Clubului Sportiv Şcolar Gheorgheni în vederea asigurării funționării Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
073/2020Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni ca urmare a reorganizării Serviciului Financiar -ITLHCL
072/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
071/2020Revocarea H.C.L. nr.45/2020, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiune
HCL
070/2020Modificarea H.C.L. nr.52/2017, pentru aprobarea proiectului „AMENAJAREA UNUI PARC ÎN STRADA CONSTRUCTORILOR, F.N. DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI, PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI VACANT ȘI NEUTILIZAT” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, nr. Apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1HCL
069/2020Modificarea H.C.L. nr.188/2017, privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor aferente investiţiei „Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
068/2020Modificarea H.C.L. nr.42/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferente investiţiei ,,Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
067/2020Completarea H.C.L. nr.12/2017, privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
066/2020Transmiterea locaţiunii asupra terenului înscris în C.F. nr.50154 GheorgheniHCL
065/2020Modalitatea de acordare a unor beneficii de asistență socială în regim de urgență persoanelor/familiilor aflate în izolare la domiciliu care nu au aparținători, nu realizează venituri precum și pentru familiile aflate în dificultate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Gheorgheni ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19HCL
064/2020Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Péter Ștefan-Vilhelm, şi Péter Edit, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
063/2020Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021HCL
062/2020Modificarea /actualizarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr.34/2014HCL
061/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2022HCL
060/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2020HCL
059/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"
HCL
058/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12”
HCL
Anexe
057/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3”Anexe
HCL
056/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
055/2020Aprobarea participării Muncipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
054/2020Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni”HCL
A1-2
A3
053/2020Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
052/2020Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuieli personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
HCL
051/2020Stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitateHCL
050/2020Reactualizarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, constituite prin H.C.L. nr.120/2016, cu modificările ulterioare
HCL
049/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
A1-7
048/2020Constituirea Comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilorHCL
047/2020Prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.2189/2010HCL
046/2020Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Case de locuit şi centru hipic terapeuticHCL
Anexa
045/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
Anexa
044/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
Anexa
043/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, în favoarea Parohiei Unitariene Gheorgheni, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
042/2020propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Farkas Emeric, şi Farkas Ana, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
041/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Burján Ladislau, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
040/2020Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonăHCL
039/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2020HCL
038/2020Încheierea unor contracte de finanţare cu Spitalul Municipal GheorgheniHCL
037/2020Validarea mandatului de consilier local al doamnei Nicuţă Nicoleta în cadrul Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
036/2020Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11"HCL
035/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
034/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
033/2020Modificarea H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni"HCL
032/2020Modificarea H.C.L. nr.86/2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în Municipiul Gheorgheni"HCL
031/2020Desemnarea şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data de 13 martie 2020HCL
030/2020Aprobarea încheierii unui contract de locaţiune necesară carantineiHCL
029/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
028/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
027/2020Aprobarea Procedurii de stabilire a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliuHCL
Anexa
026/2020Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020HCL
025/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
024/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţii
HCL
023/2020Revocarea H.C.L. nr.153/2019, cu modificările ulterioare, respectiv predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Csillagszem” către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, şi aprobarea condiţiilor privind realizarea investiţieiHCL
022/2020Aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni HCL
021/2020Suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni” HCL
020/2020Reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni HCL
019/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
018/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2020HCL
017/2020Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa1
Anexa2
016/2020Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexa
015/2020Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025HCL
Anexa
014/2020Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi vacantarea locului de consilier localHCL
013/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditele bugetare până la aprobarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
Anexa
012/2020Aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”HCL
011/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
010/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
009/2020Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi ale serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
008/2020Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020HCL
007/2020Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
Anexa
006/2020Modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3, judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019, completat prin H.C.L. nr.169/2019HCL
005/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Solyom Éva-Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
004/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Bándrovszky Elisabeta şi Bandrovszky Antal, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
003/2020Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020 – 2021HCL
Anexa
002/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2020HCL
001/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL