ttttt

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Dispoziția nr. 598/2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Modele de formulare – cerere și reclamații

Nume funcționar 544: Vormair Erika-Mária, șef birou în cadrul Biroului relații cu publicul și resure umane

Adresă contact:

 • Primăria Municipiului
  535500 Gheorgheni,
  Piața Libertății nr.27
  Județul Harghita, România
 • Telefon: +40/266-364.494/214
  Fax: +40/266-364.753
  Email: primaria@gheorgheni.ro