Vă rugăm să folosiți posibilitățile administrației online!

Formularele completate puteți să transmiteți la adresa de e-mail primaria@gheorgheni.ro, sau să folosiți posibilitatea oferită de punctul de meniu contact.

Notificare evenimente

Sesizarea deficiențelor

Audiențe

Documentele Serviciului financiar impozite și taxe locale

Documentele Compartimentului pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol și catastru

Documentele Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în construcții

Documentele Compartimentului stare civilă

Documentele Compartimentului evidența persoanelor

Documentele Compartimentului relații cu publicul și resurse umane

Documentele Compartimentului autorizarea si controlul activitatilor economice

Documentele Direcției de asistenţă socială

Documentele Compartimentului păduri, pășuni și administrare Lacu Roșu