ttttt

PRIMAR: Csergő Tibor-András

ADMINISTRATOR PUBLIC: 

SECRETAR GENERAL AL UAT: Selyem-Hideg Norbert-Vencel

VICEPRIMAR: Len Emil-Balázs

Direcții, Servicii și Birouri:

 • Direcția generală tehnică și de urbanism
  arhitect șef: Kosután Attila
 • Direcția economică
  director executiv: Fülöp Katalin
 • Direcția tehnică
  director executiv: post vacant
 • Direcția de asistenţă socială
  director executiv: Gereőffy Imola
 • Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
  șef serviciu: Țurcaș Éva
 • Serviciul financiar – impozite şi taxe locale
  șef serviciu: Lőrinczi Mária
 • Serviciul juridic şi contencios administrativ
  șef serviciu: Kodácz Zoltán
 • Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire
  șef serviciu: post vacant
 • Serviciul administrarea pieţei, parcare şi de monitorizare a utilităților publice
  șef serviciu: Gáll Gyula
 • Serviciul Public Poliţie Locală
  șef serviciu: Firoiu Adrian
 • Serviciul achizitii publice, investitii, programe si proiecte
  șef serviciu: Bakos Alexandra Karina
 • Biroul contabilitate
  șef birou interimar: Székely András
 • Biroul Biroul relații cu publicul şi resurse umane
  șef birou: Vormair Erika

Instituții subordonate:

 • Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare (SPLTAC) Gheorgheni
  director:
 • Biblioteca Municipală Gheorgheni
  manager: Vincze Csilla
 • Centrul Cultural Gheorgheni
  manager: Fórika Sebestyén
 • Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni
  manager: Albu István
 • Clubul Sportiv VSK Gheorgheni
  manager: Kercsó Zoltán
 • Muzeul Tarisznyás Márton Gheorgheni
  manager: Ferencz Matéfi Kriszta
 • Creșa Municipală Gheorgheni
  manager: Baricz Katalin

HCL 155/2021 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizării