ttttt

HCL 99/2022 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizării

PRIMAR: Csergő Tibor-András

ADMINISTRATOR PUBLIC: Gencsi Mihály

SECRETAR GENERAL AL UAT: Selyem-Hideg Norbert-Vencel

VICEPRIMAR: Len Emil-Balázs

Direcții:

 • Direcția economică
  director executiv: Fülöp Katalin
 • Direcţia serviciilor publice
  director executiv: vacant
 • Direcția de asistenţă socială
  director executiv: Gereőffy Imola
 • Direcția de urbanism și dezvoltare
  arhitect șef: vacant

Servicii:

 • Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
  șef serviciu: Țurcaș Éva
 • Serviciul financiar impozite si taxe locale
  șef serviciu: Orbán Enikő
 • Serviciul juridic şi contencios administrativ
  șef serviciu: Kodácz Zoltán
 • Serviciul de gospodărire a domeniului public
  șef serviciu: Orosz Lóránt
 • Serviciul de administrarea pieţei, parcare şi de monitorizare a utilităților publice
  șef serviciu: Gáll Gyula
 • Serviciu Public Poliţie Locală
  șef serviciu: Firoiu Adrian
 • Serviciul achizitii publice, investitii, programe si proiecte
  șef serviciu: temporar vacant

Birouri:

 • Biroul contabilitate
  șef birou: temporar vacant
 • Biroul juridic
  șef birou: Páka Hunor
 • Biroul relații cu publicul şi resurse umane
  șef birou: Vormair Erika-Mária

Instituții subordonate:

 • Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare (SPLTAC) Gheorgheni
  director executiv cu atribuții aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare: Zólya László-András
  director executiv interimar cu atribuții aferente serviciului de alimentare cu energie termică: Angi Zoltán
 • Biblioteca Municipală Gheorgheni
  manager: Vincze Csilla
 • Centrul Cultural Gheorgheni
  manager interimar: Benedek Tibor Magor
 • Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni
  manager: Albu István
 • Clubul Sportiv VSK Gheorgheni
  manager: Kercsó Zoltán
 • Muzeul Tarisznyás Márton Gheorgheni
  manager: Ferencz Matéfi Kriszta