Anunț post vacant - 08.06.2022 - conducător auto - Compartiment deservire

Anunț post vacant - 31.05.2022 - inspector - Compartiment relații externe, cultură și organizarea evenimentelor și sport

Anunț posturi vacante - 26.05.2022 - SPLTAC

Anunț post vacant - 19.05.2022 - inspector - Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ

Anunț post vacant - 19.05.2022 - inspector - Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 13.05.2022 - inspector - Compartiment prestații și servicii sociale

Anunț post vacant - 12.05.2022 - inspector - Compartiment relații externe, cultură și organizarea evenimentelor și sport

Anunț post vacant - 02.05.2022 - inspector - Compartiment elaborare proiecte

Anunț post vacant - 14.04.2022 - muncitor - Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Anunț post vacant - 05.04.2022 - consilier achiziții publice

Anunț posturi vacante - 04.04.2022 - SPLTAC

Anunț post vacant - 01.04.2022 - inspector - Compartiment prestații și servicii sociale

Anunț post vacant - 23.03.2022 - inspector - Compartiment buget, finanțări, plăți, execuție bugetară

Anunț post vacant - 17.03.2022 - muncitor - Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Anunț post vacant - 16.03.2022 - inspector - Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ

Anunț post vacant - 16.02.2022 - muncitor - Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Anunț - 07.02.2022 - Înscrierea candidaților pentru personal de recensământ

Anunț posturi vacante - 31.01.2022 - SPLTAC

Anunț post vacant - 25.01.2022 - muncitor - Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Anunț concurs de selecție - 25.01.2022 - Subofițer operator de rezervă ”112” la U.M. 0732 Miercurea-Ciuc

Anunț post vacant - 20.01.2022 - inspector - Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 19.01.2022 - inspector - Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ

Anunț post vacant - 04.01.2022 - referent - Compartiment administrarea pieței și parcare

Anunț post vacant - 15.12.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 02.12.2021 - inspector - Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ

Anunț post vacant - 26.11.2021 - director executiv - Direcția tehnică

Anunț post vacant - 26.11.2021 - inspector - Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 26.11.2021 - inspector - Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 23.11.2021 - muzeograf - Muzeul Tarisznyás Márton

Anunț post vacant - 23.11.2021 - referent - Compartiment administrarea pieței și parcare

Anunț post vacant - 18.11.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 16.11.2021 - manager - Club sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “VSK Gyergyó”

Anunț posturi vacante - 10.11.2021 - muncitor floricultor

Anunț post vacant - 05.11.2021 - șef serviciu - Serviciul de administrare a pieței, fondului locativ, parcare și de monitorizare a utilităților publice

Anunț post vacant - 02.11.2021 - referent - Compartiment administrarea pieței și parcare

Anunț post vacant - 29.10.2021 - inspector - Compartiment executare silită

Anunț - 29.10.2021 - promovare grad profesional - contractual

Anunț - 22.10.2021 - promovare grad profesional - funcționari publici

Anunț post vacant - 14.10.2021 - director executiv - Direcția tehnică

Anunț post vacant - 14.10.2021 - șef serviciu - Serviciul achiziții publice, investiții programe și proiecte

Anunț concurs de selecție - 11.10.2021 - Subofițer operator de rezervă ”112” la U.M. 0732 Miercurea-Ciuc

Anunț post vacant - 08.10.2021 - îngrijitoare la Compartiment deservire

Anunț post vacant - 27.09.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 12.08.2021 - inspector - Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 09.08.2021 - șef serviciu - Serviciul de administrare a pieței, fondului locativ, parcare și de monitorizare a utilităților publice

Anunț posturi vacante - 06.08.2021 - SPLTAC

Anunț post vacant - 05.08.2021 - lucrător la amenajarea terenurilor sportive VSK

Anunț post vacant - 26.07.2021 - inspector - Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț recrutare voluntari - 16.07.2021 - Protecţia mediului, igienizare și trafic rutier

Anunț post vacant - 13.07.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 12.07.2021 - consilier juridic - Compartiment executare silită

Anunț post vacant - 09.07.2021 - consilier juridic - Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 08.07.2021 - inspector - Compartiment executare silită

Anunț posturi vacante - 23.06.2021 - SPLTAC

Anunț post vacant - 14.05.2021 - manager - Muzeul „Tarisznyás Márton” din Gheorgheni

Anunț post vacant - 13.05.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 13.05.2021 - consilier juridic - Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 23.04.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 01.04.2021 - inspector - Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 29.03.2021 - inspector - Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț post vacant - 22.03.2021 - inspector - Compartiment impunere, constatare, casierie - relații cu publicul

Anunț post vacant - 22.03.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 15.03.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 15.03.2021 - șef serviciu - Serviciul achiziții publice, investiții programe și proiecte

Anunț post vacant - 18.02.2021 - șef birou - Biroul turism și relații externe

Anunț post vacant - 15.02.2021 - manager - Spital Municipal Gheorgheni

Anunț post vacant - 09.02.2021 - consilier juridic - Compartiment executare silită

Anunț post vacant - 22.01.2021 - inspector - Compartiment implementare și monitorizare proiecte

Anunț post vacant - 22.01.2021 - inspector - Compartiment pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul drumurilor publice

Anunț post vacant - 21.01.2021 - inspector - Compartiment impunere, constatare, casierie - relații cu publicul

Anunț post vacant - 21.01.2021 - inspector - Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 18.01.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 18.01.2021 - șef serviciu - Serviciul achiziții publice, investiții programe și proiecte

- ANUNȚURI VECHI DE POSTURI VACANTE -