Anunț post vacant - 12.08.2021 - inspector - Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 09.08.2021 - șef serviciu - Serviciul de administrare a pieței, fondului locativ, parcare și de monitorizare a utilităților publice

Anunț posturi vacante - 06.08.2021 - SPLTAC

Anunț post vacant - 05.08.2021 - lucrător la amenajarea terenurilor sportive VSK

Anunț post vacant - 26.07.2021 - inspector - Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț recrutare voluntari - 16.07.2021 - Protecţia mediului, igienizare și trafic rutier

Anunț post vacant - 13.07.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 12.07.2021 - consilier juridic - Compartiment executare silită

Anunț post vacant - 09.07.2021 - consilier juridic - Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 08.07.2021 - inspector - Compartiment executare silită

Anunț posturi vacante - 23.06.2021 - SPLTAC

Anunț post vacant - 14.05.2021 - manager - Muzeul „Tarisznyás Márton” din Gheorgheni

Anunț post vacant - 13.05.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 13.05.2021 - consilier juridic - Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 23.04.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 01.04.2021 - inspector - Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 29.03.2021 - inspector - Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț post vacant - 22.03.2021 - inspector - Compartiment impunere, constatare, casierie - relații cu publicul

Anunț post vacant - 22.03.2021 - șef serviciu - Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Anunț post vacant - 15.03.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 15.03.2021 - șef serviciu - Serviciul achiziții publice, investiții programe și proiecte

Anunț post vacant - 18.02.2021 - șef birou - Biroul turism și relații externe

Anunț post vacant - 15.02.2021 - manager - Spital Municipal Gheorgheni

Anunț post vacant - 09.02.2021 - consilier juridic - Compartiment executare silită

Anunț post vacant - 22.01.2021 - inspector - Compartiment implementare și monitorizare proiecte

Anunț post vacant - 22.01.2021 - inspector - Compartiment pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul drumurilor publice

Anunț post vacant - 21.01.2021 - inspector - Compartiment impunere, constatare, casierie - relații cu publicul

Anunț post vacant - 21.01.2021 - inspector - Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 18.01.2021 - director executiv - Direcția economică

Anunț post vacant - 18.01.2021 - șef serviciu - Serviciul achiziții publice, investiții programe și proiecte

- ANUNȚURI VECHI DE POSTURI VACANTE -