Anunț post vacant - 30.01.2023- inspector de specialitate, gradul S/I la Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț post vacant - 26.01.2023- inspector de specialitate, gradul S/IA la Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor

- ANUNȚURI EXPIRATE -