Anunț post vacant - 20.11.2023- • Post medic ce își va desfășura activitatea în cadrul Compartimentului de asistență medicală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiul Gheorgheni

Anunţ post vacant -09.10.2023- director executiv, Direcţia serviciilor publice

Anunț post vacant- director executiv în cadrul Serviciului Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare -18.07.2023

Anunț post vacant - 28.08.2023- • Denumirea postului: Manager al Centrului Cultural Gheorgheni

Anunț post vacant - 06.09.2023- • Denumirea postului: șef birou, Birou contabilitate

Anunț post vacant- Manager al Bibliotecii Municipale Gheorgheni -05.10.2023

Anunț post vacant- director executiv în cadrul Serviciului Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare -03.10.2023- ANULAT

Anunț post vacant-18.10.2023- Director executiv în cadrul Serviciului Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare

Anunț post vacant-18.10.2023- • Denumirea postului: Îngrijitor

Anunț post vacant - 19.10.2023- • Denumirea postului: Manager al Teatrului Figura Stúdió Színház din municipiului Gheorgheni

Anunț post vacant - 13.11.2023- • Denumirea postului: Arhitect șef al municipiului, Direcţia urbanism și dezvoltare

Anunț post vacant - 18.10.2023- • Denumirea postului: Manager al Centrului Cultural Gheorgheni

Anunț post vacant -11.07.2023 - șef birou, Birou contabilitate

Anunț - 17.05.2023

Anunț post vacant - 17.05.2023- • Denumirea postului: : Consilier juridic, clasa I, grad asistent, la Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 16.05.2023- • Denumirea postului: șef birou, Birou contabilitate

Anunț post vacant - 12.05.2023 - Muncitor M,G/I - Compartiment administrarea drumurilor și străzilor - ANULAT conform O.U.G. nr. 34/2023

Anunț post vacant - 26.04.2023- • Denumirea postului: administrator în cadrul S.C. VITALISSIMA S.R.L

Anunț post vacant - 05.05.2023- • Denumirea postului: Manager al Centrului Cultural Gheorgheni

Anunț post vacant - 26.04.2023- • Denumirea postului: Director executiv în cadrul Serviciului Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare

Anunț post vacant - CREȘA MUNICIPALĂ Gheorgheni - 24.04.2023- • Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 norma, post vacant, contractual, pe perioadă nedetreminată.

Anunț post vacant - 21.03.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional principal la Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Anunț post vacant - 08.03.2023- • Denumirea postului: : consilier juridic, clasa I, grad asistent, la Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Anunț post vacant - 08.03.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent la Compartiment stare civilă

Anunț examen de promovare 2023- suspendare

Anunț post vacant - 01.03.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent la Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în construcții

Anunț post vacant - 27.02.2023- • Denumirea postului: inspector, clasa I, grad debutant la Compartiment achiziții publice

Anunț post vacant - 27.02.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent la Compartiment dezvoltare și investiții

Anunț post vacant - 22.02.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional principal la Compartiment dezvoltare și investiții

Anunț post vacant - 22.02.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional principal la Compartiment dezvoltare și investiții

Anunț post vacant - 22.02.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional principal la Compartiment arhivă și evidența documentelor

Anunț post vacant - 21.02.2023- • Denumirea postului: Șef serviciu, la Serviciu financiar, impozite si taxe locale

Anunț post vacant - 17.02.2023- • Denumirea postului: inspector, clasa I, grad asistent la Compartiment contabilitate, urmărire, raportări

Anunț post vacant - 17.02.2023- • Denumirea postului: șef birou, Birou contabilitate

Anunț post vacant - 14.02.2023- • Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent, la Compartiment patrimoniu

Anunț post vacant - 14.02.2023- • Denumirea postului: inspector, clasa I, grad asistent la Compartiment contabilitate, urmărire, raportări

Anunț post vacant - 14.02.2023- • Denumirea postului: inspector, clasa I, grad principal la Compartiment contabilitate, urmărire, raportări

Anunț post vacant - 13.02.2023- • Denumirea postului: inspector, clasa I, grad debutant, la Compartiment administrația publică locală și monitorizarea procedurilor administrative

Anunț post vacant - 13.02.2023- • Denumirea postului: auditor, clasa I, grad superior la Compartiment audit intern

Anunț post vacant - 30.01.2023- inspector de specialitate, gradul S/I la Compartiment învățământ, sănătate și culte

Anunț post vacant - 26.01.2023- inspector de specialitate, gradul S/IA la Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor

- ANUNȚURI EXPIRATE -