1. Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement

3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism, agricultură

4. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii

5. Juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţeneşti, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană, servicii publice