HCL 074/2016 – Regulamentul privind stabilirea normelor locale de protecție a spatiilor verzi, organizarea, dezvoltarea și întreținerea acestora pe teritoriul Municipiului Gheorgheni

HCL 097/2019 – Registrului  Local al Spațiilor verzi aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni