ttttt
dataconținutuldocumentul
11.03.2020Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021pdf
10.02.2020Modificarea/actuazarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 34/2014pdf
22.01.2020Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate - plan de situație și plan de încadrare în zonăpdf
10.01.2020Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherogheni pe anul 2020 și estimări pentru anii2020-2023pdf