ttttt
datecontentdownload
24.05.2024Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în municipiul Gheorghenianunț
proiect

17.05.2024Proiect de hotărâre privind stabilirea Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale cu chirie , aflate în domeniul public al Municipiului Gheorghenianunț
proiect

08.05.2024Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației rutiere pe unor segmente de drumuri publice cu ocazia desfășurării Festivalului de Muzică Religioase ''Feltöltő''anunț
proiect

08.05.2024Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației rutiere pe unor segmente de drumuri publice din municipiul Gheorgheni , cu ocazia organizării manifestărilor priejulite de aniversarea a 10 ani de la înființarea Fanfarei Gheorghenianunț
proiect

04.04.2024Proiect de hotărâre privind modificarea proiect PUZ cu nr. de înregistrare 15526 din 20.09.2022, în scopul stabilirii condițiilor de construire – modificare din zonă de locuit preconizată în zona turistică-construire case de vacanță în municipiul Gheorgheni, postata Várbükkanunț
proiect

27.03.2024Proiect de hotărâre
pentru modificarea tarifelor de salubrizare în municipiului Gheorgheni
anunț
proiect
25.03.2024Proiect de hotărâre
pentru modificarea H.C.L. 95/2023, privind aprobarea Regulamentului referitor la alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase reconuscute din România , cu activitate pe raza municipiului Gheorgheni
anunț
proiect
20.03.2024Proiect de hotărâre
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțările nerambursabile alocate din fondurile bugetului U.A.T. Municipiul Gheorgheni, pentru activități nonprofit de interes local – domeniul cultură
anunț
proiect
20.03.2024Proiect de hotărâre privind închiderea circulației rutiere pe sectorul de drum din strada Vărarilor, municipiul Gheorgheni, cuprins între intersecția cu strada Rozelor și intersecția cu strada Vărariloranunț
proiect
14.03.2024Proiect de hotărâre privind realizarea Planului Urbanistic Zonal ”Consturire centru comercial bricolaj , depozit oțel, amenajare parcare și spațiu verde” în municipiul Gheorgheni , b-dul Frăției anunț
proiect
13.03.2024Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale , precum și a altor taxe locale pe anul 2025anunț
proiect
30.01.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al Municipiului Gheorgheni și a Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgențăanunț
proiect
31.10.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modelul contractelor de furnzare energie termică la nivelul Munipiciului Gheorgheni, pe tipuri de utilizatori și branșamente anunț
proiect
Anexe1-2
Anexe3-4
Anexe5-6
30.10.2023Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024anunț
proiect03.10.2023Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 215/2022, privind stabilirea prețului local al energiei termice practicat de Serviciul Public Local de Termoficare , Apă și Canalizare - Gheorgheniproiect
anunț

29.09.2023Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Gheorgheni proiect
anunț

25.09.2023Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea si închirierea locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea Municipiului Gheorgheniproiect
anunț

21.09.2023Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea si închirierea locuințelor sociale, aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni proiect
anunț

20.09.2023Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor si punctajului pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, aflat fn administrarea Municipiului Gheorgheni. proiect
anunț

01.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor sociale, aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni proiect
anunț

29.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni proiect
anunț

21.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amenajare pârtie de schi și anexe în municipiul Gheorgheni postata Loduj, județul Harghitaanunț
PUZ

12.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă de locuit, anexă gospodărească, garaj, și împrejmuire – municipiul Gheorgheni , str Exterioară f.n. , județul Harghita

anunț
PUZ

10.07.2023Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.144/2020
anunț
proiect
10.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractelor de furnizare- prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul municipiului Gheorgheni
anunț
proiect
anexe 1-4
anexe 5-7
31.05.2023Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației
rutiere pe un segment de drum public cu ocazia
desfasurarii Festivalului de Muzica Religioasa "Feltolto"
anunț și proiect
31.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea
si închirierea locuințelor de tip ANL, aflate pe raza teritoriala a Municipiului Gheorgheni si în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
anunț și proiect
23.05.2023Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării slujbei de pelerini de sărbătoarea Rusaliirolanunț
07.02.2023Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale , pentru anul 2024anunț
proiect
04.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal- Amplasare depozit modular cu birouri- în Municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, f.n., județul Harghita
anunț
proiect
04.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal- Construire case de locuit- în Municipiul Gheorgheni, str. Progresului, f.n., județul Harghita
anunț
proiect
30.12.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive din Municipiul Gheorghenianunț
proiect
2022.12.21Aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la Programul privind casarea autovechiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediuanunț
proiect
2022.11.10Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023anunț
proiect
2022.11.08Aprobarea închiderii circulației rutiere pe strada Kossuth Lajos din municipiul Gheorgheni, pentru executarea lucrărilor privind obiectivul de investiție "Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, Județul Harghitaanunț
proiect
2022.11.04Aprobarea Regulamentului de funcționare a Sălii de sport „Basilides Tibor", aflat în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni Városi Sport Klub Gyergyó - „VSK Gyergyó"anunț
proiect
2022.11.04Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării Festivalului culinar în cadrul Zilelor Sfântu Nicolaeanunț
proiect
2022.11.04Aprobarea tarifelor de folosire/chiria spațiilor aflate în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni, Városi Sport Klub Gyergyó - „VSK Gyergyó", respectiv abrogarea H.C.L. nr. 162/2015, cu modificarea ulterioarăanunț
proiect
2022.10.20Stabilirea cantității de apă uzată evacuată de utilizatori casnici în municipiul Gheorghenianunț
proiect
2022.10.20Modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare Gheorghenianunț
proiect
2022.10.17Aprobarea Planului Urbanistic Zonal în scopul stabilirii condițiilor de construire - zonă de locuitanunț
proiect
2022.10.13Aprobarea Acordului de înfrățire între Municipiul Gheorgheni, Județul Harghita, din România și Orașul Dombóvár, districtul Dombóvár, Județul Tolna din Ungariaanunț
proiect
2022.10.13Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Gheorgheni, judetul Harghita, din Romania și Municipiul Alaverdi din Republica Armenia
anunț
proiect
2022.10.10Ajustarea prețului local al energiei termice practicat de Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare - Gheorghenianunț
proiect
2022.09.21Aprobarea închiderii circulației rutiere pe strada Kossuth Lajos din municipiul Gheorgheni, pentru executarea lucrărilor privind obiectivul de investiție ”Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, Județul Harghitaanunț
2022.09.12Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Stabilire zonă funcțională de locuit și funcțiuni complementare cu regim mare de înălțime în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției f.n., județul Harghitaanunț
proiect
2022.07.22Aprobarea Strategiei integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Gheorgheni pe perioada 2021 - 2030anunț
proiect
SIDU
2022.07.18Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire case de locuit - Municipiul Gheorgheni, județul Harghitaanunț
proiect
2022.06.16Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării Festivalului "Egyfest"pdf
2022.05.26Restricționarea circulației rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "Turul ciclist al ținutului secuiesc - 2022"anunț
proiect
2022.04.28Ajustarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Gheorghenianunț
proiect
2022.04.28Ajustarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Gheorghenianunț
proiect
2022.04.26Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării Festivalului de Muzică Religioasă „FeltöltŐ”anunț
proiect
2022.03.08Stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență și aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al Municipiului Gheorghenianunț
proiect
2022.03.02Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023anunț
proiect
2022.02.17Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia comemorării ”Revoluția Maghiară din 15 martie 1848”anunț
proiect
2022.01.21Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Gheorgheni pe anul 2022anunț
2022.01.19Modificarea H.C.L. nr. 92/2021, privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „ Bazin de înot didactic” și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiianunț
proiect
2021.12.09Modificarea H.C.L. nr. 173/2021, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022anunț
proiect
2021.10.18Completarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorghenianunț
proiect
2021.10.08Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022anunț
proiect
2021.07.23Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivalului ”Egyfeszt”anunț
proiect
2021.07.14Restricționarea circulației rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "TURUL CICLIST AL TINUTULUI SECUIESC - 2021"
anunț
proiect
2021.06.17Aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul ITI Harghita - Covasna, și implicit, a modificării/ actualizării Statutului ADI Harghitaanunț
proiect
2021.06.09Aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád - Bálványos”anunț
proiect
2021.05.21Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hăsmasul Mareanunț
proiect
2021.05.07Aprobarea unor măsuri pentru organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Regulamentului aferent Consiliului Local al Municipiului Gheorghenianunț
proiect
2021.04.01Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021proiect
2021.03.03Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022anunț
proiect
2020.12.15Aprobare regulamentului de acordare - valorificare material lemnos către populația municipiului Gheorghenipdf
2020.11.17Aprobare preț pentru activități de golire sistem, vidanjare, spălare, executate de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare - Gheorghenianunț
proiect
2020.11.03Atribuirea denumirii Patinoar Artificial Basilides Csaba Műjégpálya, patinoar artificial situat în municipiul Gheorgheni, strada Stadionului nr. 11, județul Harghitapdf
2020.10.23Aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a serviciilor de canalizare practicate la nivelul municipiului Gheorghenianunț
proiect
2020.10.07Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021anunț
proiect
2020.08.18Aprobarea Regulamentului de funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului: bazin de înot didactic şcolar, precum şi a tarifelor ce se vor aplica anunț
proiect
2020.08.06Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv Modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni pdf
2020.08.04Modificarea stemei Municipiului Gheorgheni însușită prin H.C.L. nr. 200/2010pdf
2020.07.30Aprobarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, 2019 - 2020, respectiv constituirea Comisiei de selecţie şi de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselorpdf
2020.07.24Aprobarea regulamentului privind parcul de agrement din strada Constructorilorpdf
2020.07.22Modificare şi completare H.C.L. 112/2018 pentru Regulamentul privind organizarea păşunatului, Taxele de păşunat, sancțiuni contravenționale şi modelul Autorizației de păşunatanunț
proiect
2020.06.12Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local anunț
proiect
2020.05.29Aprobare metodologie de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominiianunț
proiect
2020.05.14Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorghenipdf
2020.04.16Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gheorgheni, și a modalității de gestiune pdf
2020.04.02Denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșupdf
2020.03.11Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021pdf
2020.02.10Modificarea/actualizarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 34/2014pdf
2020.01.22Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate - plan de situație și plan de încadrare în zonăpdf
2020.01.10Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherogheni pe anul 2020 și estimări pentru anii2020-2023pdf