ttttt
datecontentdownload
2021.10.18Completarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorghenianunț
proiect
2021.10.08Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022anunț
proiect
2021.07.23Restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivalului ”Egyfeszt”anunț
proiect
2021.07.14Restricționarea circulației rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "TURUL CICLIST AL TINUTULUI SECUIESC - 2021"
anunț
proiect
2021.06.17Aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul ITI Harghita - Covasna, și implicit, a modificării/ actualizării Statutului ADI Harghitaanunț
proiect
2021.06.09Aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád - Bálványos”anunț
proiect
2021.05.21Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hăsmasul Mareanunț
proiect
2021.05.07Aprobarea unor măsuri pentru organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Regulamentului aferent Consiliului Local al Municipiului Gheorghenianunț
proiect
2021.04.01Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021proiect
2021.03.03Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022anunț
proiect
2020.12.15Aprobare regulamentului de acordare - valorificare material lemnos către populația municipiului Gheorghenipdf
2020.11.17Aprobare preț pentru activități de golire sistem, vidanjare, spălare, executate de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare - Gheorghenianunț
proiect
2020.11.03Atribuirea denumirii Patinoar Artificial Basilides Csaba Műjégpálya, patinoar artificial situat în municipiul Gheorgheni, strada Stadionului nr. 11, județul Harghitapdf
2020.10.23Aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a serviciilor de canalizare practicate la nivelul municipiului Gheorghenianunț
proiect
2020.10.07Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021anunț
proiect
2020.08.18Aprobarea Regulamentului de funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului: bazin de înot didactic şcolar, precum şi a tarifelor ce se vor aplica anunț
proiect
2020.08.06Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv Modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni pdf
2020.08.04Modificarea stemei Municipiului Gheorgheni însușită prin H.C.L. nr. 200/2010pdf
2020.07.30Aprobarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, 2019 - 2020, respectiv constituirea Comisiei de selecţie şi de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselorpdf
2020.07.24Aprobarea regulamentului privind parcul de agrement din strada Constructorilorpdf
2020.07.22Modificare şi completare H.C.L. 112/2018 pentru Regulamentul privind organizarea păşunatului, Taxele de păşunat, sancțiuni contravenționale şi modelul Autorizației de păşunatanunț
proiect
2020.06.12Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local anunț
proiect
2020.05.29Aprobare metodologie de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominiianunț
proiect
2020.05.14Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorghenipdf
2020.04.16Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gheorgheni, și a modalității de gestiune pdf
2020.04.02Denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșupdf
2020.03.11Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021pdf
2020.02.10Modificarea/actualizarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 34/2014pdf
2020.01.22Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate - plan de situație și plan de încadrare în zonăpdf
2020.01.10Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherogheni pe anul 2020 și estimări pentru anii2020-2023pdf