ttttt
datecontentdownload
2020.05.14Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorghenipdf
2020.04.16Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gheorgheni, și a modalității de gestiune pdf
2020.04.02Denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșupdf
2020.03.11Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021pdf
2020.02.10Modificarea/actualizarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 34/2014pdf
2020.01.22Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate - plan de situație și plan de încadrare în zonăpdf
2020.01.10Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherogheni pe anul 2020 și estimări pentru anii2020-2023pdf