ttttt
datecontentdownload
2020.06.12Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local Anunț
pdf
2020.05.29Aprobare metodologie de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominiiAnunț
pdf
2020.05.14Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorghenipdf
2020.04.16Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gheorgheni, și a modalității de gestiune pdf
2020.04.02Denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșupdf
2020.03.11Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021pdf
2020.02.10Modificarea/actualizarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 34/2014pdf
2020.01.22Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate - plan de situație și plan de încadrare în zonăpdf
2020.01.10Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherogheni pe anul 2020 și estimări pentru anii2020-2023pdf