Jegyző

Műszaki és urbanisztikai vezérigazgatóság

Műszaki igazgatóság

Gazdasági igazgatóság

Szociális igazgatóság

Közbeszerzési, beruházási, pályázat- és program készítő osztály

Jogi ügyek osztálya

Ügyfélszolgálati és humánerőforrás iroda

Turisztikai, ifjúsági és külkapcsolati iroda

Belső ellenőrzés

Helyi személyi nyilvántartó közszolgálat

Oktatási és egyházi ügyek szakosztálya

Egészségügy, polgári- és munkavédelem szakosztály

Titkárság