ttttt

Municipiul Gheorgheni recrutează persoane care doresc să devină voluntari în cadrul instituţiei, începând cu data de 21.07.2021, pe perioada sezonului estival, în domeniul Protecţiei mediului, igienizare și trafic rutier.

Pentru a se înscrie în programul de  voluntariat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Să aibă vârsta legală de 18 ani;
- Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizația gazdă;
- Să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu activitatea de voluntariat desfășurată.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Municipiului Gheorgheni, p-ța Libertății, nr. 27 până la data de 20.07.2021

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
- Cerere de înscriere voluntariat;
- Copia actului de identitate;
- Certificat/ adeverință medicală;
- Curriculum vitae, modelul comun european;
- Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

HCL 79/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat din cadrul Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

Formular de înscriere voluntariat