ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• lăcătuș mecanic - 1 post cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară - 3 posturi cu normă întreagă;
• operator  epurare - 1 post cu normă întreagă;
• operator sistem - 1 post cu normă întreagă;
• laborant - 1 post cu normă întreagă;
• instalator - 1 post cu normă întreagă.

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• expert achiziții publice - 1 post cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie