ttttt

Anunţ concurs - posturi contractuale

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului:
- 3 posturi de muncitor M,G/I la Compartiment administrarea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice și a locurilor de joacă pentru copii

Condiţii specifice:
- studii medii/generale;
- vechime în muncă minim 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      07  decembrie 2021, ora 9:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Fișa postului

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului