ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului:
- referent, gradul M/II la Compartiment administrarea pieței și parcare

Condiţii specifice:
- studii generale;
- vechime în muncă minim 3 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      25  noiembrie 2021, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Fișa postului

Formular înscriere concurs