ttttt

Anunțul

Bibliografie

Formular de înscriere

Serviciul Public Poliţia Locală
- Rezultatul selecției dosarelor
- Anunț - schimbare oră de începere proba scrisă
- Rezultatul probei scrise
- Anunț - Proba interviu
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial
Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concursului

Compartiment pentru aplicarea legii fond funciar, agricol, cadastru
- Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap și drepturilor persoanelor vârstnici
- Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în construcții și la Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor
Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment arhivă și evidența documentelor
Rezultatul selecției dosarelor 
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment Resurse umane și salarizare
Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs

Compartiment executare silită
Rezultatul selecției dosarelor
- Rezultatul probei scrise
- Rezultatul probei interviu
- Rezultatul final al concurs