ttttt
  • Finanțator: Comisia Europeana, Programul pentru piața unică
  • Solicitanți eligibili: Consorțiul de solicitanți va fi compus din: cel puțin două administrații publice locale din cel puțin două țări eligibile diferite; cel puțin o organizație legată de afaceri, cum ar fi organizația sau asociația IMM-urilor, organizația întreprinderilor sociale, camera de comerț etc. relevantă pentru subiectul; solicitanții suplimentari care pot fi alți operatori economici, cum ar fi organizațiile de rețea sau umbrelă, organizațiile IMM-urilor, IMM-urile, organizațiile sau întreprinderile din economia socială, organizațiile societății civile, agențiile locale de dezvoltare urbană și inovare, centrele tehnologice și furnizorii de servicii, centrele de inovare digitală, instituții de știință, clustere industriale locale, instituții de învățământ, organizații de educație sau formare profesională, camere de comerț etc. relevante pentru subiectul apelului. Numărul solicitanților care formează un consorțiu este de minimum 3 și maxim 10.
  • Obiectivul programului: Scopul apelului este de a sprijini proiectele care stimulează transnaționalul și cooperarea la frontieră între administrațiile locale și întreprinderile locale pentru a crea, co-proiecta și livra tranzacții locale verzi (Local Green Deals).
  • Activități eligibile: Pot fi depuse proiecte pentru a facilita cooperarea transnațională și transfrontalieră între autoritățile locale și întreprinderile locale în vederea stabilirii, planificării și realizării în comun a unor tranzacții locale verzi. Activitățile pot fi organizate la nivel local pentru a dezvolta și implementa tranzacții locale verzi, ca parte a unui parteneriat transnațional, iar la nivelul între orașe pentru a consolida cooperarea. Activitățile desfășurate va trebui să sprijine schimbul de bune practici și învățarea reciprocă între orașe și întreprinderile locale implicate în proiect, precum și crearea comună de soluții ecologice la cele mai presante provocări urbane.
  • Valoarea grantului:  buget total  2 mil. EUR. Maxim 200.000 EUR / proiect.
  • Contribuția beneficiarului: 0-10%
  • Termen limită:  24 noiembrie 2021
  • Informații suplimentare:   https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-resilience_en.pdf