ttttt
  • Pályáztató: Európai Bizottság, Egységes piaci program
  • Pályázhatnak: A konzorcium kötelező összetétele: legalább 2 önkormányzat két különböző országból; legalább egy vállalkozásokkal foglalkozó szervezet, például kkv-szervezet vagy szövetség, szociális vállalkozások szervezete, kereskedelmi kamara stb., amennyiben releváns e felhívás témakörében; további pályázók lehetnek más gazdasági szereplők, például hálózati vagy ernyőszervezetek, kkv-szervezetek, kkv-k, szociális gazdasági szervezetek vagy vállalkozások, civil társadalmi szervezetek, helyi városfejlesztési és innovációs ügynökségek, technológiai központok és szolgáltatók, digitális innovációs központok, tudományos szervezetek, ipari klaszterek, oktatási intézmények, oktatási vagy szakképzési szervezetek, kereskedelmi kamarák stb. amennyiben relevánsak a felhívás témájában. A konzorciumot alkotó szervezetek száma minimum 3, maximum 10 lehet.
  • A program célja: A felhívás célja ebben a témakörben, hogy támogatást nyújtson a KKV-knak, illetve a regionális és helyi gazdasági szereplőknek a kettős zöld és digitális átmenet irányításához, valamint olyan intézkedések végrehajtásához, amelyek célja a helyi gazdaság fenntartható és befogadó útra terelése, új munkahelyek teremtése, a COVID-19 válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése, valamint az új, zöld és igazságosabb fellendülés gyorsítása.
  • Támogatható tevékenységek:  Olyan projekteket lehet benyújtani, amelyek elősegítik a helyi hatóságok és a helyi vállalkozások közötti transznacionális és határokon átnyúló együttműködését a helyi zöld ügyletek (Local Green Deal) közös létrehozása, közös tervezése és megvalósítása érdekében. A tevékenységeket helyi szinten lehet megszervezni a helyi zöld ügyletek fejlesztése és végrehajtása érdekében, a transznacionális partnerség részeként, és városok közötti szinten az együttműködés megerősítése érdekében. A végrehajtott tevékenységeknek támogatniuk kell a bevált gyakorlatok cseréjét és a egymástól való tanulást a projektben részt vevő városok és helyi vállalkozások között, valamint a zöld megoldások együttes létrehozását a legsürgetőbb városi kihívásokra.
  • Megpályázható összeg:  A keretösszeg: 2 millió EUR. Maximum 200 000 EUR/projekt.
  • Az önrész mértéke: 0-10%
  • Benyújtási határidő:  2021.11.24.
  • További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-resilience_en.pdf