ttttt

Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu mai multe  excepții. La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate se justifică prin declarație pe propria răspundere.
Formular de declarație: https://bit.ly/2Z9gOL9

Exepțiile sunt urmăroarele:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 3. c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 4. d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 5. e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 6. f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 7. g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea

copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

 1. h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 2. i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
 3. j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 4. k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.

Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020, rămân în carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

Sunt permise:
a)activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului,

care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite.

 1. b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și

cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;

 1. c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se

desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;

 1. d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul

muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea

măsurilor de prevenire și protecție;

 1. e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea,

canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară

cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;

Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor.

Instituțiile și autoritățile publice, sunt obligați să ia măsuri pentru asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;  decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50

de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

 1. a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la

intrarea în incintă, depășește 37,3 0C;
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, anexa care precizează restricțiile care rămân în vigoare.