SOMAŢIE

În baza prevederilor Art.31 alin.(14) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicată şi a adresei Gărzii Naţionale de Mediu S.C.J. Harghita nr.486/2019, proprietarii acelor gospodării care beneficiează de branşament de apă potabilă dar nu sunt racordaţi la reţeaua publică de canalizare existentă şi funcţională, prin prezenta sunt somaţi ca în termen de 3 luni, adică până la data de  15 august 2019, să se racordeze la aceasta, în caz contrar vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă între 2000 lei şi 4000 lei.

Primăria Municipiului Gheorgheni