ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• operator sistem – 2 posturi cu normă întreagă;
• fochist – 2 posturi cu normă întreagă;
• laborant - 2 posturi cu normă întreagă;
• instalator - 4 posturi cu normă întreagă;
• lacatus-mecanic - 2 posturi cu normă întreagă;
• muncitor cu pregatire elementara - 4 posturi cu normă întreagă;
• masinist la masini pentru terasamente - 2 posturi cu normă întreagă;

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• expert achiziții publice – 1 post cu normă întreagă;
• operator introducere, validare si prelucrare date – 1 post cu normă întreagă, durată determinată;
• consilier juridic – 1 post cu normă întreagă;

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie