ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• lăcătuș mecanic - 2 posturi cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară - 6 posturi cu normă întreagă;
• instalator - 4 posturi cu normă întreagă;
• operator  stație tratare apă - 1 post cu normă întreagă;
• laborant - 2 posturi cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie