ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:
- inspector de specialitate, gradul S/I, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată la Compartiment învățământ, sănătate și culte în cadrul Direcției de asistență socială

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor umaniste și arte;
- vechime în specialitatea studiilor  -  minim 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      19 august 2021, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Anunț - modificarea orei de începere a probei scrise

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului