ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:
- șef serviciu, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată la Serviciul de gospodărire a domeniului public și deservire

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- studii universitare de master în domeniul, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării ocupării funcţiei contractuale sau cu diplomă echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor  -  minim 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      20 mai 2021, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor