ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional asistent la Compartiment impunere, constatare, casierie - relații cu publicul

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 ani;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      22  februarie  2021, ora 10:00
- proba interviu:  24  februarie  2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 21.01.2021 – 09.02.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului