ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional debutant la Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii universitare: știința mediului, agronomie sau horticultură;
- vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice nu se solicită.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      21 februarie 2022, ora 10:00
- proba interviu:  în termen de 5 zile lucrătoare de la proba scrisă

Termen de depunere a dosarelor: 20.01.2022 – 08.02.2022

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs