ttttt

Anunț concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertății, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului: șef birou la Biroul turism și relații externe

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență drept sau relații internaționale și studii europene;
- studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării ocupării funcției;
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      12  martie 2021, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor