ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă determinată de 4 ani:

Denumirea postului:
- manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó”

Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, management, administrativ, drept, educație fizică și sport,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim 5 ani,
- depunerea unui Proiect de management.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      13  decembrie 2021, ora 9:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului