ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului:
- muncitor M,G/I la Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Condiţii specifice:
- studii medii/generale;
- vechime în muncă minim 5 ani;
- permis de conducere categoria CE sau Tr

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      14 martie 2022, ora 9:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Dosarul de concurs

Formular înscriere concurs