ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de conducere:

Denumirea postului:
- șef serviciu la Serviciul achiziții publice, investiții programe şi proiecte

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, științelor juridice sau a științelor inginerești;
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :
- Proba scrisă: 15  aprilie  2021,ora 10:00
- Proba interviu: 19  aprilie  2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 15.03.2021 – 06.04.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului