ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional debutant la Compartiment achiziții publice

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice nu se solicită

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      28 decembrie  2021, ora 10:00
- proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la proba scrisă

Termen de depunere a dosarelor: 26.11.2021 – 15.12.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului