ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- inspector, grad profesional asistent la Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control comercial

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii universitare: știința mediului sau horticultură;
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      13 septembrie  2021, ora 10:00
- proba interviu:  15 septembrie  2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 12.08.2021 – 31.08.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor