ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de conducere:

Denumirea postului:
- șef serviciu la Serviciul de administrare a pieței, fondului locativ, parcare și de monitorizare a utilităților publice

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :
- Proba scrisă: 08 septembrie 2021,ora 10:00
- Proba interviu: 10 septembrie 2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 09.08.2021 – 30.08.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs