ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- consilier juridic, grad profesional debutant la Compartiment juridic, contencios administrativ și asociaţia de proprietari

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor - nu este cazul.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      10 august  2021, ora 10:00
- proba interviu:  11 august  2021, ora 15:30

Termen de depunere a dosarelor: 09.07.2021 – 29.07.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului