ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

Denumirea postului:
- consilier juridic, grad profesional debutant la Compartiment executare silită

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor nu se cere.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- proba scrisă:      16  martie  2021, ora 10:00
- proba interviu:  18  martie  2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 09.02.2021 – 01.03.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise