ttttt

Anunţ concurs - post contractual - Clubul Sportiv Gheorgheni - VSK Gyergyó

Clubul Sportiv Gheorgheni -VSK Gyergyó , cu sediul în Municipiul Gheorgheni, strada Stadionului, nr. 11, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, de:

- Lucrător la amenajarea terenurilor sportive : 1 post / 8 ore

Concursul se va desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 01.09.2021 ora 9,00;
- Proba interviu în data de  01.09.2021 ora 12,00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Studii - liceale cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime - minim 3 ani in domeniu;
- Cunoașterea limbii române;
- Disponibilitate la program flexibil (interval orar 6-20).

Dosarul va conține:
- cerere;
- curriculum vitae;
- copie CI;
- copie diplomă de bacalaureat;
- adeverință de vechime în domeniu.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 24 august 2021 ora 12, la sediul Clubului Sportiv Gheorgheni -VSK Gyergyó, str. Stadionului , nr 11.

Relații suplimentare la sediul  Clubului Sportiv Gheorgheni -VSK Gyergyó, persoana de contact: Horváth Márta , sau la nr. telefon  0740-858500.