ttttt

Kodácz Zoltán, șef serviciu juridic

Compartiment juridic, contencios administrativ şi asociaţia de proprietari
Compartiment pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol şi cadastru

Tel: 0266-364.650 / 0266-364.494, interior 212
Fax: 0266-364.753
E-mail: juridic@gheorgheni.ro