ttttt

I. Compartiment prestații și servicii sociale

 • Cerere și declarație pe propria răspundere - doc
 • Cerere și declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - pdf
 • Acte necesare privind AJUTOR SOCIAL - doc
 • Acte necesare TRANSPORT URBAN - doc
 • - CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE transport - doc
 • Actele necesare pentru acordarea AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI - doc
 • Actele necesare privind ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - doc

 

II. Compartiment protecția persoanelor vârstnice, protecția persoanelor cu divizibilități, monitorizarea asistenți personali și evaluare inițială

 • Acte necesare pemtru efectuarea anchete sociale - doc
 • Cerere anchete socială handicap adulți - doc

 

III. Compartiment privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Acordarea concediului şi indemnizației lunare pentru creșterea copilului, și copil cu handicap:
 • - Acte necesare pentru acordarea concediului şi indemnitaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap - doc
 • - Acte necesare pentru acordarea concediului şi indemnizației lunare pentru creșterea copilului - doc
 • - Adeverinta-ANGAJATOR-ICC - pdf
 • - Cerere indemnizatie-alocatie-stimulent - pdf
 • - DECLARAȚIE Indemnizației pentru creșterea copilului - doc
 • Alocație de stat pentru copii:
 • - Acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii - doc
 • - Cerere alocaţiei de stat pentru copii - pdf
 • Stimulent de inserţie:
 • - Acte necesare STIMULENT DE INSERȚIE - doc
 • - Adeverinta STIMULENT DE INSERȚIE - doc
 • - Cerere indemnizatie-alocatie-stimulent de inserție - pdf
 • - Declaratie-STIMULENT DE INSERȚIE - doc

 

IV. Compartiment relații cu comunități de rromi, prevenire marginalizare socială

 • Copil handicap și CES:
 • - Acte necesare certificat handicap copil si CES - doc
 • - cerere copil handicap sau CES - doc
 • Documente necesare în vederea acordării TICHETE SOCIALE:
 • - Cerere TICHETE SOCIALE - doc
 • - Documente necesare în vederea acordării TICHETE SOCIALE - doc