ttttt

Operator: Asociația „Háló”
Adresă: Str. Miron Cristea nr. 11/2
Persoană de contact: Pázmán Attila
Telefon: 0744.590.960
E-mail: apazman@yahoo.com