ttttt

Titularii ajutorului de încălzire după caz:
- proprietarul locuinței
- persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere
- titularul contractului de închiriere
- alte persoane împuternicite legal de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori după caz, reprezentantul legal a persoanei singure care nu a îndeplinit vârsta de 18 ani.
Copia uneia dintre următoarele acte: contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere, act notarial de împuternicire, se atașează obligatoriu la cerere.

FORMULARE, DOCUMENTE:
- Cerere - pdf  -  pdf inteligent - tutorial youtube
- Cerere pentru modificare - pdf
- Actele care trebuie să însoțească cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf
- Valori de prag - pdf
- Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf
- Declarație pe propria răspundere - pdf

(documentele completate se trimit la adresa de email social@gheorgheni.ro, sau pot fi predate personal la sediul Direcției Asistenței Sociale, str. Carpați, nr. 5)

Dispozitia 1027/2022-energie-electricaAnexa1Anexa2

Dispozitia 1028/2022-energie-termica - Anexa1Anexa2

Dispozitia 1029/2022-combustibil - Anexa1Anexa2

Dispozitia 1030/2022-gaze-naturale - Anexa1Anexa2

 

Dispozitia 1082/2022-energie-electricaAnexa1Anexa2

Dispozitia 1089/2022-energie-termica - Anexa1Anexa2

Dispozitia 1084/2022-combustibil - Anexa1Anexa2

Dispozitia 1083/2022-gaze-naturale - Anexa1Anexa2