ttttt

- Cerere - pdf  -  pdf inteligent - tutorial youtube

- Cerere pentru modificare - pdf

- Actele care trebuie să însoțească cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf

- Valori de prag - pdf

- Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf

- Declarație pe propria răspundere - pdf

(documentele completate se trimit la adresa de email social@gheorgheni.ro)

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și la suplimentul pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 1035/2021Anexa 1Anexa 2

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 1036/2021Anexa 1Anexa 2

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 1037/2021Anexa 1Anexa 2

- Dispoziție privind acordarea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 1038/2021Anexa 1Anexa 2

 

- Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie, pentru perioada decembrie 2021 - octombrie 2022 pentru numita Tatar MAria-Elizabet: Dispoziția 10/2022

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada decembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 11/2022

- Dispoziție privind acordarea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada decembrie 2021 - octombrie 2022: Dispoziția 12/2021

 

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada ianuarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 130/2022

- Dispoziție privind acordarea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada ianuarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 131/2022

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și la suplimentul pentru energie, pentru perioada ianuarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 132/2022

 

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și la suplimentul pentru energie, pentru perioada februarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 186/2022

- Dispoziție privind acordarea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la suplimentul pentru energie electrică, pentru perioada februarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 188/2022

- Dispoziție privind stabilirea, pentru persoanele îndreptățite, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și la suplimentul pentru energie, pentru perioada februarie 2022 - octombrie 2022: Dispoziția 189/2022