ttttt

- Cerere - pdf  -  pdf inteligent - tutorial youtube

- Cerere pentru modificare - pdf

- Actele care trebuie să însoțească cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf

- Valori de prag - pdf

- Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței - pdf

- Declarație pe propria răspundere - pdf

(documentele completate se trimit la adresa de email social@gheorgheni.ro)