ttttt

2022.11.05. - Elektronikai hulladékgyűjtés

2022.09.16. - A központi szennyvízrendszerre nem csatlakozott gyergyószentmiklósi fizikai és jogi személyek figyelmébe!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. május 26-i 714-es számú Kormányhatározat értelmében, azon fizikai és jogi személyek, amelyek nincsenek rákötve a központi szennyvízhálózatra és egyéni szennyvíztárolóval rendelkeznek (emésztőgödör, biológiai szennyvíztisztító tartály) kötelesek 2022 november 22-ig regisztrálni az Egyedi rendszerek nyilvántartásába.

A regisztráció kötelezettsége érvényes az új rendszerekre is, 120 napos határidővel az rendszer üzembe helyezésétől számítva.

A regisztrációs űrlap letölthető innen, vagy átvehető a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Szabadságtér 27. szám alatt,  illetve a HVCSK székhelyén, a Testvériség sugárút 13. szám alatt.

A fizikai és jogi személyek regisztrációja a gyergyószentmiklósi városházán, a Szabadságtér 27. szám alatt történik.

A nyilvántartásba vétel elmulasztása vétségnek minősül és pénzbírsággal sújtható.

2022.09.13. - Csatlakozzon hozzánk!

Gyergyószentmiklós és azon belül a polgármesteri hivatal munkaközössége is csatlakozik a
Let's Do It, Romania! szemétszedési akcióhoz.

Szeptember 17-án, szombaton 9 és 13 óra között zajlik majd a megmozdulás elsősorban a város külterületein.
A résztvevők 9 órakor indulnak majd a Salamon Ernő Gimnázium elől.
A szervezők biztosítanak kesztyűt és zsákot.

Ezúton kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy minél nagyobb területen tudjuk megtisztítani a környezetünket! A részvételi szándékot szeptember 15-én, 16 óráig kérjük jelezni a 0266-364494-es telefonon vagy email-ben a a servicii.publice@gheorgheni.ro címen.

2022.04.06. - Értesítés

A 2022/40 - es Tanácshatározat alapján Gyergyószentmiklós Municípium Önkormányzata jóváhagyta a municípiumban törvényesen elismert és működő egyházak támogatását.

Az érintettek kérés alapján igényelhetik a támogatást 2022.04.01 és 2022.04.09 közötti időszakban.

2022.03.31. - Viszonylag sokan vesznek részt a népszámlálás online szakaszában

Az Országos Statisztikai Intézet naponta közölt adatai szerint március 29-ig már 1,77 millió kitöltött kérdőív érkezett be az internetes platformon keresztül.

A már részt vett háztartások mintegy fele egyénileg, másik fele a települési összeírópontokon regisztrált, tehát mindkét módszer népszerűnek tűnik.

A kezdeti technikai problémák megoldódtak, most már jól működik a rendszer. Az egyetlen probléma az online platformmal, hogy megengedi a csak részlegesen kitöltött kérdőívek beküldését, finalizálását. Ez két szempontból is problémás: egyrészt az adatok hiányosak lesznek, másrészt nagy valószínűséggel ezeket a hiányosan kitöltött kérdőíveket az intézet nem fogja érvényesíteni, validálni.

Akik már kitöltötték az űrlapjukat, ennek érvényességét a https://dovrec.insse.ro/ honlapcímen ellenőrizhetik. Ha a kérdőív nincsen validálva, akkor újra kell kezdeni a folyamatot: ismét regisztrálni kell a teljes háztartást, de csak azon személyek kérdőíveit kell újra kitölteni, akiknek nem volt elfogadva. Fontos, hogy csak azok a személyek kaphatnak fizetett szabadnapot, akiknek érvényesítik a válaszait. A nyilvánosan elérhető részvételi adatok szerint az erdélyi megyék jól teljesítenek, az első tíz megye között van Brassó (a 2. helyen), Beszterce-Naszód (5), Kovászna (7), Arad (8) és Bihar (10). A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Temes (27), Hunyad (29), Hargita (33) és Fehér (34) megyében átlagon aluli egyelőre a népszámláláson való részvétel. Ha az online kitöltésnél elakadni az alábbi helyszínekre várjuk, hogy segíthessünk:
- a polgármesteri hivatal főépületében: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 11 és 18 óra között,
- a turisztikai irodán: hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között, szombaton és vasárnap 9 és 14 óra között,
- a Fürdő utcai pénzügyi osztályon: hétfőn, kedden, csütörökön 9 és 15 óra között, szerdán 10 és 18 óra között, pénteken 9 és 13 óra között,
- a Gyergyószentmiklósi HVCSK Virág negyedi székhelyén: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 12 és 18 óra között,
- a felszegi Szent József Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között,
- a főtéri Szent Miklós Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között,
- a Bucsin negyedi Szent István Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között.

https://www.nepszamlalas.ro/

2022.03.28. - Március 28 és április 22-e között zajlik Gyergyószentmiklóson a zöldhulladék összegyűjtési akció

A magánházban élőket arra kérjük, hogy jelezzék a 0266-364.494 telefonszámon, ha elszállítani-való fanyesedék, illetve kerti hulladékuk lenne. A hívásokat hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken pedig 8:00-14:30 között várjuk. Arra kérjük a családi házban lakókat, hogy a faleveleket, elszáradt növényzetet zsákokba, vagy kartondobozokba, a faágakat pedig összekötözve, egy kupacban tegyék ki a kapuk elé. A tömbháznegyedekben hasonló eljárással a hulladékgyűjtő pontokhoz, a háztartási szeméttől elkülönítve helyezhetik ki a lakók a faágakat és a faleveleket.  A lombtalanítás alkalmával (ahogy a neve is mutatja) csak kimondottan lebomló hulladék kerülhet a konténerek mellé és nagyon fontos, hogy a zöldhulladék ne keveredjen a háztartási szeméttel, hiszen azok más-más gyűjtőkonténerben, és más-más úton kerülnek elszállításra.

2022.03.24. - Nagyszombaton tartjuk a húsvéti vásárt, várjuk a kézművesek jelentkezését!

Április 16-án, nagyszombaton szervezi meg Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala a húsvéti ünnepi vásárt. Az eseményt a hagyományokhoz hűen a zöldségpiacon, az erre kijelölt, már megszokott helyszínen, a sajtház melletti területrészen tartjuk. Ezt megelőzően, április 14-ig várjuk az árusítani óhajtó termelők, kézművesek jelentkezését a 0730-710.958-as telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Kérjük, hogy olyan kézműves árusok jelentkezzenek, akik az ünnepkörhöz, húsvéthoz köthető termékeket készítenek és értékesítenének.

2022.03.22. - Tarlóégetés Gyergyószentmiklóson

Sajnálatos módon március 21-én, hétfőn este Gyergyószentmiklóson, a Téglagyár és a Győzelem utcák által közrezárt területen terjedő avartűzről értesítették a hatóságiakat, a tűzoltóságot és a helyi polgárvédelem munkatársát. Fennállt a veszély, hogy a tűz átterjed a lakott területekre, a lakóházakra. Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 15/2008-as törvénye értelmében TILOS a száraz növényzet, növényi maradványok, és a tarló égetése. Indokolt esetben a területet felügyelő környezetvédelmi szervektől kérvényezhető engedély. Pozitív elbíráláskor értesíteniük kell a katasztrófaelhárító egységeket is a területtulajdonosoknak. Az illegális tűzgyújtás tettenérése esetén magánszemélyek 3.000-től 6.000 lejig terjedő, jogi személyek pedig 25.000 és 50.000 lej közötti pénzbírsággal számolhatnak.

2022.03.17. - Népszámlálás 2022

A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között lesz.
Egyik pozitív változása, az előző éviekhez képest, hogy önállóan, az interneten keresztül is kitölthetjük a kérdőívet. Ily módon a népszámlálás két részre oszlik:
• Önkitöltés: 2022. március 14. – május 15. - amikor saját ütemezés szerint, otthon, vagy – aki segítségre szorul – a településünkön létrehozott összeíróponton töltjük ki az adatainkat.
• Személyes lekérdezés: 2022. május 16. – július 17. - ebben a periódusban azokat keresi fel a számlálóbiztos, akik az első szakaszban nem töltötték ki az adataikat.

▶ A folyamat egyszerű. A recensamantromania.ro oldalról lesz elérhető a kérdőív március 14-étől, az egyéni kitöltésre szánt két hónapos időszakban.
▶ Azok, akiknek nincs megfelelő eszközük, esetleg nehezebben boldogulnak az internet, vagy a kérdőívek világában, az egyéni kitöltést segítő népszámlálók együttműködését kérhetik, akik több helyszínen teljesítenek szolgálatot március 14. és május 15. között.
▶ Gyergyószentmiklóson 8 kitöltést segítő helyszín fog működni az említett időszakban:
- a polgármesteri hivatal főépületében: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 9 és 18 óra között,
- a turisztikai irodán: hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között, szombaton 9 és 19 óra között,
- a Fürdő utcai pénzügyi osztályon: hétfőn, kedden, csütörtökön 9 és 15 óra között, szerdán 10 és 18 óra között, pénteken 9 és 13 óra között,
- a Kárpátok utcai Szociális Igazgatóság székhelyén: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 13 óra között, szerdán 9 és 15 óra között,
- a Gyergyószentiklósi HVCSK Virág negyedi székhelyén: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 12 és 18 óra között,
- a felszegi Szent József Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között,
- a főtéri Szent Miklós Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között,
- a Bucsin negyedi Szent István Plébánia: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között,
▶ Azokat, akik nem vesznek részt ebben a szakaszban, a népszámlálás második felében, 2022. május 16. – július 17. között otthonukban keresik fel a számlálóbiztosok, és hagyományos módon felveszik adataikat.

2022.03.17. - Teherszállítók figyelmébe!

Felhívjuk a Gyergyószentmiklóson áthaladó teherszállító autók tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a 21/2017-es helyi tanácshatározat értelmében a következő a teendő:
- a város honlapján is megtalálható típuskérés kitöltése,
- a behajtáshoz szükséges illeték befizetése,
- a számlaszám adatok, amelyre az illetéket utalni lehet, megtalálható a város honlapján, vagy befizethető a ghiseul.ro oldalon,
- a kitöltött típuskérést, illetve a befizetett illetékről szóló nyugtát kérjük juttassák el elektronikus formában a primaria@gheorgheni.ro email-címre,
- hangsúlyosan fontos, hogy a kibocsájtott engedélyt a gépjárművek szélvédőjére, jól látható helyre helyezzék el, hogy az ellenőrző szervek, a rendőrök láthassák.

További információkért kérjük hívják a polgármesteri hivatal műszaki osztályát, a 0266-364.494-es vagy a 0266-364.494-es telefonszámok valamelyikén.

2022.03.01. - Értesítés!

Aki nem élt az ártámogatás lehetőségével, az most még megteheti.
Figyelembe véve az emelkedő energia- és gázárak hatásainak kezelésére irányuló kormányzati intézkedéseket, az energiaárak felső határának meghatározására és az ártámogatásra vonatkozó rendelkezések kedvezményezettjei a polgármesteri hivatal honlapján található kérés kitöltésével igényelhetik a kompenzációt.
A 259/2021-es törvény értelmében alább soroljuk a kedvezményezetteket:
• mikrovállalkozások, engedélyezett magánszemélyek, egyéni vállalkozók, családi vállalkozások,
• állami- és magánkórházak, állami- és magániskolák, bölcsődék (a 95/2006-os törvényben szereplők),
• civil szervezetek, egyházi intézmények (a 489/2006-os törvényben előírtak alapján),
• szociális szolgáltatások (a 867/2015-ös törvény alapján),
• kulturális intézmények,
• oktatási intézmények és egységek.

A hirdetés elérhető itt, a kitölthető kérés letölthető innen.

 

 

2022.02.28. - Figyelem!

A Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató közmű tájékoztatja a lakókat, hogy hétfőn, február 28-án mérőórákat cserélnek az ANL-s tömbházakban. A munkálatok idején szünetelni fog a hideg- és melegvízellátás az érintett tömbházakban.

A hirdetés elérhető itt.

 

2022.02.11. - Energetikai szempontból újul meg a művelődési ház

Aláírtuk a gyergyószentmiklósi kultúrház feljavítására irányuló szerződést a kivitelezővel.

Jövő év végéig energetikai szempontokból kell, hogy rehabilitálja a nyertes cég, a Fortat Hause az épületet. A megújítás tartalmazza a külső ajtók és ablakok cseréjét, a külső falak és a tető hőszigetelését, az épületben lévő világító testek cseréjét, a víz- és a csatornahálózat, valamint a villamossági hálózat újraépítését, a fűtésrendszer javítását, napelemek és napkollektor rendszerek felszerelését, tűzvédelmi és biztonsági munkálatokat, illetve mozgássérült feljárók és illemhelyek kialakítását. A homlokzaton lévő mozaik műalkotást csak kijavítják, egyébként érintetlenül marad.

A munkálatok húsvét előtt elkezdődnek, addig az épületben működő intézmények átmeneti kiköltöztetését fogjuk megoldani.

A munkálat értéke meghaladja az 5 millió lejt, ebből a város önrésze több mint 2,3 millió lej.

2022.02.10. - Megalapítottuk a Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulást

A tetszhalálból élesztettük most újra azt a fejlesztési társulást, melyet Hargita Megye Tanácsával közösen 2015-ben kezdeményeztek a Gyergyó-medencei sportélet fellendítése érdekében.

Ma megtartottuk az újraalakuló ülést, a vezetőtanács élére – ideiglenesen – Angi Zoltán, városmenedzsert neveztük ki.

A társulás célja, hogy a szomszédos községek becsatlakozásával közös korcsolya- és úszásoktatást tudjunk elindítani a környező települések iskolásai számára.

2022.02.07. - ÉRTESÍTÉS

A tisztelt érintettek tudomására hozzuk, hogy e hét szerdán és csütörtökön, vagyis február 9-én és 10-én, 11:00 és 15:00 óra között osztják a fűtéstámogatást, az úgynevezett "fapénzt", az arra jogosultaknak a Szociális Igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén.

Ugyanekkor a 20 lej értékű energia kiegészítő, vagyis a gázpalack-használatra igényelt támogatást is megkaphatják az érintettek.

2022.01.07. - FIGYELEM, ÁRAMSZÜNET VÁRHATÓ!

Az áramszolgáltató értesítője szerint január 10-én, hétfőn 8 és 14 óra között javítási munkálatok miatt áramszünet lesz a 29-as transzformátor környékén: a Kossuth Lajos utcában (a Tűzoltó utca és a városi könyvtár közötti szakaszon), valamint a Virág negyed 11, 12, 19, 20, 22-es, és garzon tömbházban.

Ugyanakkor január 11-én, kedden szintén 8 és 14 óra között az 51-es transzformátor környékén sem lesz áram, a javítási munkálatok miatt, a Bucsin negyed 1, 2, 3 és 4-es tömbházában.

Megértésüket köszönjük!

2022.01.06. - Elszállítjuk a fahulladékot!

Januárban folyamatosan, a felgyülemlett mennyiségtől függően, szállítják el a karácsonyról megmaradt fenyőfákat. A fahulladékot a mellékgazdaság munkatársai viszik el. Ezeket ledarálják és tüzelő lesz belőle.

A lecsupaszított karácsonyfák elszállítása nem jár plusz költséggel a lakók számára, azonban fontos, hogy a fahulladék ne keveredjen a háztartási szeméttel. Kérjük, hogy ezeket a gyűjtőpontokhoz vigyék és a szemetesek mellé, ne pedig a gyűjtőedényekbe tegyék!

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magánházban élők eltüzelik a fenyőket. Amennyiben erre valakinek nincs lehetősége, kérjük, hogy szállítsák a fahulladékot a legközelebbi lakónegyed gyűjtőpontjához.

Minden nemű hulladéknak megvan a sajátos tárolója. Ami nem oda kerül, elhagyott szemétnek számít, amelyért tettenérés esetén bírságolnak.

2022.01.05. - A Gyergyószentmiklósi Anykönyvi Hivatal összesítése

Tavaly 319 kisbaba születését, 433 személy elhalálozását és 80 pár házasságkötését jegyezték le a Gyergyószentmiklósi Városháza Anyakönyvi Hivatalában. Eszerint a 2021-es esztendő a házasságkötések szempontjából jó év volt, az elhalálozások és a születések tekintetében ez már nem mondható el, hiszen kevesebb születést és több elhalálozást jelentettek, mint egy évvel korábban.  Fontos megjegyezni, hogy ezek a számadatok egész Gyergyó területére vonatkoznak, nemcsak városunkra.

A konkrét gyergyószentmiklósi adatokat tekintve elmondható, hogy 97 kisbaba született és 236 személy hunyt el. Ha ezeket a számadatokat egy évvel korábbi, a 2020-as kimutatással vetjük össze, akkor a születések száma például 21-el emelkedett, az elhalálozások száma pedig 234 volt, tehát csupán 2 esettel kevesebb, mint tavaly.

Legfontosabb dolog kiemelni a születések kapcsán, hogy sok kismama választja a csíkszeredai vagy a székelyudvarhelyi kórházat, így az ott született gyergyószentmiklósi kisbabák a másik két város statisztikájába kerülnek be.

2021.12.28. - FIGYELEM, VESZÉLYES!

Közeledik szilveszter, és sokan ezt az időszakot el sem tudják képzeli petárdázás, tüzijátékozás nélkül.

Fontos azonban tudni, hogy a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó előírásokat az újraközölt 1995. évi 126-os törvény szabályozza, melyeket a veszélyességük függvényében több kategóriába sorolják.

A jogszabály szerint a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, illetve szikrát szóró tűzijátékok) engedély nélküli forgalmazása, használata, birtoklása miatt három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés vagy tetemes bírság szabható ki. Az érvényben levő szabályozások értelmében a 3-as és 4-es kategóriába sorolt pirotechnikai eszközökkel csak a polgármesteri hivatal, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és az illetékes megyei rendőr-felügyelőség engedélyével szervezhetnek tűzijátékokat.

Engedély nélkül a magánszemélyek csak P1 és 1-es kategóriába tartozó pirotechnikai termékeket használhatnak, amelyek kevésbé veszélyesek, a hangerősség is elhanyagolható, és kisebb, zárt helyiségekben, lakásban is használhatók, pl. csillagszórók, minifáklyák, tűzgyűrűk, gyertyák.

Fontos tudatosítani, hogy a pirotechnikai eszközök használatával könnyedén kárt tehetünk saját és mások testi épségében, illetve a robbanással együtt járó erős fény- és hanghatások ijedtséget, súlyos esetben pedig pánikrohamot válthatnak ki az embereknél és az állatoknál egyaránt.

2021.12.28. - FELHÍVÁS!

A havazást követően a gyergyószentmiklósi városvezetés a mellékgazdaság munkatársainak bevonásával célgépekkel hótalanítja az utakat, illetve a közintézmények előtti járdaszakaszokat ott ahol ez lehetséges. Azokon a szakaszokon, ahol nincs erre lehetőség, a szociális juttatásban részesülők seprik el a havat.

Az üzletek, vagy magánházak és tömbházak előtti járdarészek takarításáról a tulajdonosok, illetve a lakók kell gondoskodjanak. Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében tegyük járhatóvá a járdákat. Mindennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.

2021.12.27. - ÉRTESÍTÉS!

Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a tisztelt adófizetőket, hogy december 31-én, pénteken délelőtt 10 óráig lesz ügyfélfogadás a Helyi Adók és Illetékek - Pénzügyi Osztályon. Kérjük, hogy ezt figyelembe véve intézzék ez irányú ügyeiket.

Ugyanakkor felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a www.ghiseul.ro oldal december 28 és 31-e között nem fog működni.

Megértésüket köszönjük!

2021.12.21. - ÉRTESÍTÉS!

Ezúton szeretnénk értesíteni a tisztelt lakókat, hogy december 24-én, pénteken délelőtt 10 óráig lesz ügyfélfogadás a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal főépületében, a Helyi Adók és Illetékek - Pénzügyi Osztályon, az Anyakönyvi és a Lakossági Nyilvántartó részlegen, valamint a Szociális Igazgatóságon.

Megértésüket köszönjük!

2021.12.13. - KÖZVITÁRA HÍVUNK MINDEN ÉRINTETTET

Gyergyószentmiklós Municípium Önkormányzata értesíti a lakókat, érintetteket, érdekelteket, hogy december 16-án, 11 órától, az önkormányzat tanácstermében szakemberek mutatják be a mellékelt fotón is látható és a következő határok által közrefogott terület Zonális Rendezési Tervét (PUZ):
- Északon a 12-es nemzeti út, 134+995-ös km – Makkos utca
- Keleten a 10-es számú területi vonatkoztatási egység (UTR 10)
- Délen a Mező utca
- Nyugaton a tervezett elkerülő út nyomvonala.

Javaslatokat, észrevételeket írásban is le lehet tenni a polgármesteri hivatal ügyfélfogadóján, vagy el lehet küldeni a következő email-címekre is:
primaria@gheorgheni.ro
arhitectsef@gheorgheni.ro
szekely.attila@gheorgheni.ro

2021.12.10. - Ünnepi nyitvatartás a piacon

Ezúton szeretnénk értesíteni a tisztelt városlakókat, érdekelteket, hogy december 25-én, szombaton valamint január 1-jén, szintén szombaton – karácsony és újév napján – nem lesz nyitva a gyergyószentmiklósi zöldségpiac.

Ezek helyett december 22-re és 29-re, szerdai napokra tesszük át a piaci vásárt.

2021.12.07. - Együtt, Egymásért – Szentmiklósiakért - az első hét mérlege

Az Együtt, Egymásért – Szentmiklósiakért nevezetű karitatív program első, több mint egy hetében körülbelül 1300 kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze. Ebből a mennyiségből mintegy 100 csomagot készítettek össze a Szociális Igazgatóság munkatársai. A csomagokat az elkövetkező napokban szállítják ki, elsősorban időseknek és kisgyermekes családoknak.

Az adományokért hálásak vagyunk a lakóknak, és kiemelten köszönjük a Gyergyói Hoki Klub, a Kolping Egyesület, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, a Krigel Sport Klub, illetve a Pilkop Kft. (Gyergyói Bolt) fealjánlásait.

Az Együtt, Egymásért – Szentmiklósiakért karitatív program december 19-ig tart. Az adományokat folyamatosan fogadjuk, az alábbi gyűjtőpontokhoz:

- a Sláger Centerben
- a Bucsin negyedi BB Marketben
- a Bucsin negyedi Amigo üzletben
- a Virág negyedi Barabás Húsboltban
- a főtéri Kordial üzletben
- a felszegi Diszkont üzletben
- a felszegi Tinka Boltban
- hétköznapokon 8 és 16 óra között a Szociális Igazgatóság Kárpátok utca 5. szám alatt található székhelyén

Az adománygyűjtő pontok lajstroma megtalálható a kifüggesztett plakátokon kívül az önkormányzat Facebook-oldalán is.

2021.12.02. - Pályázati kiírások

Gyergyószentmiklós testvérvárosa, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, valamint Dr. Szilágyi Anita jegyző asszony kérésére, szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett alábbi két pályázati kiírást:

2022. évi Nemzeti Újrakezdés Program I.

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet alaptevékenysége, amely a létesítő okiratában, alapító okiratában, alapszabályában meghatározott, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

A pályázatra vonatkozó határidők:
Megvalósítási időszak: 2022. január 1. és december 31. között
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. november 25.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 30. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
- Pályázati kiírás – 2022. évi Nemzeti Újrakezdés Program I. (pdf)
- Általános útmutató a 2022. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz (pdf)

2022. évi Nemzeti Újrakezdés Program II.

Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet által megvalósítandó program, illetve rendezvény típusa, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

A pályázatra vonatkozó határidők:
Megvalósítási időszak: 2022. január 1. és december 31. között
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 25.
Benyújtási határidő: 2022. január 14. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
- Pályázati kiírás – 2022. évi Nemzeti Újrakezdés Program II. (pdf)
- Általános útmutató a 2022. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz (pdf)

A pályázati kiírással kapcsolatos információkról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. területileg illetékes szakmai referensétől is lehet érdeklődni a +36 1 795 2384-es telefonszámon, vagy a karola.kinga.soos@bgazrt.hu e-mail címen.

 

2021.11.26. - KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy november 29-én és 30-án, illetve december 1-jén szünetel Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálata.

2021.11.26. - Útlezárás!

A kivitelező értesíti a Békény utca lakóit, hogy mostanra elvégezték a földalap stabilizálását és jövő héttől elkezdik feltölteni tört kővel az utat. Ennek köszönhetően lesz az járható a télen.

Fontos azonban tudni, hogy a jelenlegi állapotában az útfelületre ráhajtani tilos!

Ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hétvégén lehetőség szerint kerüljék el ezt az útszakaszt.

A további munkálatok során kivezetik még az esővíz elfolyókat, illetve az elmaradt 150 méter esővíz-hálózat gerincvezetékét is lefektetik, ugyanakkor pedig amennyiben az időjárás engedi a komunikaciós csatornák is a földfelszín alá kerülnek.

2021.11.26. - Értesítés!

A Hargaz Hargita Gaz értesítése értelmében november 29-én, 8 és 16 óra között végzett munkálatok miatt szünetel a gázszolgáltatás Gyergyószentmiklóson.

A meghibásodások, balesetek elkerülése érdekében a fent közölt időszakban a fogyasztók a következőket kell tegyék:

 • - Zárjanak el minden gázcsapot a fogyasztóponttól kezdődően;
 • - A földgáz használatával ne kísérletezzenek, várják meg a szolgáltatás újraindítását;
 • - A szolgáltatás újraindítását követően kérjük kapcsolják újra az őrlángot;
 • - Legalább egy fél órán át felügyeljék az őrlángot.

Abban az esetben, ha gázszívárgást, gázszagot érzékelnének kérjük, hogy hívják a szolgáltatót a 0741-077 030-as vagy a 0866-219 065-ös telefonszámok valamelyikén.

Megértésüket köszönjük!

2021.11.23. - Találkozóra várják a területtulajdonosokat!

Amint azt már hírül adtuk, a területrendezés többlépcsős folyamatát indítottuk el, egy újonnan megkötött szerződés alapján A kataszteri munkálatok a 90, 91, 92, 97, 100, 105, valamint a 111-es kataszteri szektorokban fognak zajlani.

Ezek a szektorok a 88, 90 és 91-es számozású Csobothegy nevezetű dűlőt, a 106-os Nyírdombot, a 100-as Kiskürücöt, a 101-es Szilvást, valamint a 107-es számú Mocsár dűlőt jelöli.

November 29-én, hétfőn reggel 9 órakor, a Nyírben található volt IAS-s istállókkal szemben (a csirkefarm szomszédságában) várják azokat a tulajdonosokat, akiknek ezekben a dűlőkben van területük.

A találkozóra a tulajdonosok vigyék magukkal, esetektől függően, a következő okiratokat: tulajdonjogi okmányt (titlu de proprietate), ideiglenes igazolást, adásvételi szerződést, telekkönyvi kivonatot, vagy egyéb tulajdonjogot igazoló iratot.

Részletes információkat a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági és kataszteri iroda munkatársaitól kaphatnak az érdekeltek, a 0266/364.650-es telefonszámon.

2021.11.23. - Együtt Egymásért, Szentmiklósiakért – 2021

Nyolcadik alkalommal készülünk az Együtt Egymásért, Szentmiklósiakért karitatív programra. Az idei évünket is átírta a világjárvány, de ennek ellenére a célunk változatlan: összefogni városunk segíteni vágyó egyházi vezetőit, civil szervezeteit és a vállalkozások képviselőit azon hátrányos helyzetű családok, idősek megsegítése érdekében, akiknek gondot jelent a mindennapi megélhetés az ünnepi időszakban még inkább, mint máskor.

2021-ben az Együtt Egymásért, Szentmiklósiakért program szervezőiként és résztvevőiként is fokozottan vigyáznunk kell egymás egészségére, így – mindannyiunk érdekében – kerülnünk kell a nagyobb létszámú események szervezését, a tartósélelmiszer-gyűjtés viszont, a biztonsági előírások betartásával ezúttal is változatlanul megvalósul a november 26. és december 19. közötti időszakban.

Felajánlásaikat folyamatosan fogadjuk a megjelölt időszakban, az alábbi gyűjtőpontokhoz:
- a Sláger Centerben,
- a Bucsin negyedi BB Marketben,
- a Bucsin negyedi Amigo üzletben,
- a Virág negyedi Barabás Húsboltban,
- a főtéri Kordial üzletben,
- a felszegi Diszkont üzletben,
- a felszegi Tinka Boltban,
- hétköznapokon 8 és 16 óra között a Szociális Igazgatóság Kárpátok utca 5. szám alatt található székhelyén.

A korábbi években példaértékű volt városunk civil szervezeteinek, egyházainak és cégeinek összefogása. Tavaly a Szociális Igazgatóság munkatársainak közreműködésével és a felajánlásoknak köszönhetően 261 családot tudtunk megajándékozni.

Reméljük, hogy ebben az évben is legalább ennyire sikeres lesz az akció. Ezért kérünk mindenkit, hogy idén is vállaljanak partnerséget a programban, és a jó cél érdekében a környezetükben élők, rokonok, barátok, szervezeti tagok, kisközösségek megszólításával, biztatásával mozgósítsák az adakozni vágyó városlakókat.

2021.10.29. - Értesítés!

Az áramszolgáltató értesítése szerint javítási munkálatok miatt áramkiesésre lehet számítani november 3-án, 9 és 15 óra között a Gábor Áron és a Selyem utcákban.

November 9-én, a Makkos utcában tisztogatás miatt lesz áramszünet 10 és 14 óra között.

Megértésüket köszönjük!

2021.10.28. - Feladatunk, hogy az ivóvizünkre vigyázzunk!

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítását és a Békény-patak vízminőségének javítását tűzte ki célul a Fejlesztési Minisztérium főtitkárságán belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály, a Dianim Egyesülettel együttműködésben.

Az erre irányuló projekt keretében 20 vízesést, un. zúgót alakítottak ki Gyergyószentmiklóstól néhány kilométerre, a Békény-patak felső folyásán, a hordalék szűrése és a víz oxigén-szintjének növelése érdekében.

Október 28-án pedig 2000 őshonos és vízminőség-jelző képességéről ismert sebespisztráng betelepítésére került sor a projektben szerepet vállalók jelenlétében.

Csergő Tibor András, polgármester az esemény alkalmával elmondta, hogy a gyergyóiak jól tudják, a Békény a municípium és a környező települések egyetlen ivóvízforrása, ezért kihangsúlyozta, hogy mindannyiunk kötelessége, hogy vigyázzunk erre a kincsre!

2021.10.27. - Közérdekű közlemény!

Gyergyószentmiklós Municípium Önkormányzata a lakosság tudomására hozza, hogy egy újonnan megkötött szerződés alapján és a 7/1996-os kataszteri törvény 9. cikkelyének 341 bekezdése értelmében megkezdte a kataszteri munkálatokat a 90, 91, 92, 97, 100, 105, valamint a 111-es kataszteri szektorokban. Ezek a szektorok a 88, 90 és 91-es számozású Csobothegy nevezű dűlőt, a 106-os Nyírdombot, a 100-as Kiskürücöt, a 101-es Szilvást, valamint a 107-es számú Mocsár dűlőt jelöli.

A területtulajdonosoknak ebben a fázisban még nincs különösebb feladatuk, a procedúra előrehaladtával értesítjük az érintetteket.

Részletes információkat a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal  Mezőgazdasági és kataszteri iroda munkatársaitól kaphatnak az érdekeltek, a 0266/364.650-es telefonszámon.

2021.10.25. - Október 23-án nyilt meg a gyergyószentmiklósi tanuszoda

Fontosabb infromációk az uszodával és annak használatával kapcsolatosan:

 • Mindenki számára használható! (nem csak a diákoknak)
 • Minden nap (kivétel a munkaszüneti napok) nyitva van!
 • Nyitvatartás, naponta: 8:00 - 20:00 között.
 • Órarend

* hétköznap: 8:00- 16:00 úszó suli program + szabad úszás. (A III. és IV. Osztályosok számára -reményeink szerint- lesz oktatás az iskolai tanórák keretén belül. Minimum 1 szabad sáv fenn lesz tartva bárkinek, aki szeretne majd úszni. Más diákok is jöhetnek a délelőtti órákban szervezett csoportokban.) 16:00-20:00 között tanfolyamok, egyszerre maximum 3 sáv elfoglalásával, azért, hogy egyszerre a tanfolyamokon kívül is használható legyen minimum 24 személynek.

* hétvégén: 8:00-20:00 között bárki úszhat, ügyelve arra, hogy egyszerre több mint 60 személy nem tartózkodhat a vízben (a zsúfoltság elkerülése érdekében).

- Folyamatosan lesz életmentő a medencénél!

- 19 parkoló hely áll a vendégek rendelkezésére, melyet a Makkos utcából közelíthettek meg. Illetve gyalogosan hétköznap a jégpálya felől is.

- 2 mozgássérült parkoló hely is rendelkezésre áll, ahogyan akadálymentes felhajtó és lift is.

- Belépéskor mindenki kap egy zárható öltözőszekrényt.

- Belépéskor mindenki kap egy számmal ellátott szilikon karkötőt, melyet távozáskor le kell adjon a szekrény kulccsal együtt. (Így követni tudjuk, hogy mindenki annyi időt töltött-e a vízben, mint amennyit befizetett.

- JEGY, BÉRLET árak:

🔹egyszeri jegy felnőtteknek (2 óra) 20 lej

🔹egyszeri jegy diákoknak és nyugdíjasoknak (2 óra) 15 lej.

🔹 Mozgássérülteknek ingyenes a belépés (igazolvány)

🔹"Úszó suli" a harmadik és negyedik osztályosok számára 5 lej/alkalom (a hátrányosabb helyzetű diákoknak ingyenes a belépés)

🔹Szervezett iskolás csoportoknak a belépés 10 lej/alkalom/személy (minimum 15 személy + pedagógus 8:00-15:00 között)

🔹 Családi jegy 50 lej/alkalom (2 óra) - Két felnőtt és 1-3 tizenhat éven aluli gyermek.

🔸 Felnőtt bérlet 12 alkalom (12* 2 óra) 200 lej (30 napig lehet felhasználni)

🔸 Diák/ nyugdíjas bérlet 12 alkalom (12*2 óra) 150 lej (30 napig lehet felhasználni)

🔸 Sportolói bérlet 25 alkalom (2 óra) 400 lej (60 napig érvényes)

🔸 Sáv bérlés oktatóknak 75 lej/óra (Egyszerre maximum 3 sáv bérelhető, edzői engedéllyel, vagy sportegyetemmel rendelkező tanároknak/edzőknek. Egyszerre maximum 12 gyermekkel)

🔸A teljes uszoda kibérlése magán rendezvények, csapatépítő tréningek alkalmával 600 lej/óra

⚠️ Szabályok:

 • Úszó sapka, papucs és fürdőruha használata kötelező! (Ha valamit otthon felejtettél, mielőtt hazaindulnál, kérdezd a recepcióst, hátha tud segíteni.)
 • Zuhanyzás a medence használata előtt kötelező
 • Alkohol és drogok befolyása alatt szigorúan tilos a belépés!
 • Az uszoda területén tilos a dohányzás!
 • Vízbe ugrálni tilos. (Kivétel: ezt a célt szolgáló start kő.)
 • Tilos úszógumit, matracot, vízipisztolyt, labdát behozni. (Kivételt képeznek a magán rendezvények)
 • Karúszó, úszódeszka használata engedélyezett.
 • Nyílt sebbel, fertőző bőr és/vagy nemi betegséggel, illetve más légzőszervi betegséggel rendelkező személyeknek tilos a belépés.
 • A hullámtörőkre kapaszkodni tilos.
 • Kérjük kedves vendégeinket, hogy használják a mosdókat, és ne a medencét használják ebből a célból.
 • A Medence melletti mellékhelyiség használatához is kötelező a papucs!
 • Az uszodában étkezni tilos!
 • A medence szélén, és a lépcsőkön a futás veszélyes, és tilos.

2021.09.16. - Értesítés a Békény utcai lakók számára!

Szeptember 20-án a kivitelező cég nekifog az esővíz-hálózat kiépítésének a Békény utcában, amely a régi szennyvízcsatorna nyomvonalára van tervezve.

Ahogy azt már többször is közöltük, szeptember 20-tól a régi szennyvízcsatornát felszámolják, így az már nem lesz használható.

Ezért, tisztelettel megkérjük azokat a lakókat, akik még nem csatlakoztak az új szennyvíz-hálózatra, hogy hétfő reggelig sziveskedjenek ezt a kérdést megoldani!

Közreműködésüket köszönjük!

2021.09.14. - Csatlakozzon hozzánk!

Gyergyószentmiklós és azon belül a polgármesteri hivatal munkaközössége is csatlakozik a Let’s do it! szemétszedési akcióhoz.

Szeptember 18-án, szombaton 9 és 13 óra között zajlik majd a megmozdulás elsősorban a város külterületein.

A résztvevők 9 órakor indulnak majd a Salamon Ernő Gimnázium elől.

A szervezők biztosítanak kesztyűt és zsákot, továbbá kötelező a védőmaszk viselése.

Ezúton kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy minél nagyobb területen tudjuk megtisztítani a környezetünket!

A részvételi szándékot szeptember 16-án, 16 óráig kérjük jelezni a 0266-364494-es, vagy a 0745-705596-os telefonszámok valamelyikén.

2021.09.10. - Hamarosan igényelhető a szociális értékjegy

Adott tanévre szóló, 100 lej értékű szociális értékjegy igényelhető szeptember 15-től.

A 215/248-as törvénymódosító és kiegészítő jogszabály alapján azoknak az óvodáskorú, oktatási intézményben beíratott gyermekeknek jár támogatás, akiknek családja vagy nevelésükkel megbízott személy, családfenntartási pótlékra jogosult a 2010/277-es törvény értelmében.

Fontos tudni, hogy a gyermek, akinek a részére igényelték a szociális értékjegyet be kell legyen íratva egy óvodába/napközibe és oda rendszeresen kell járnia. A hiányzásokat orvos igazolhatja, a szülő legtöbb 3 napra írhat igazolást. Ez azért fontos, mert ha csak egy nap igazolatlan hiányzása is van a gyermeknek, akkor az adott hónapra felfüggesztik az értékjegyet számára.

Amennyiben a kérelmezési ügycsomóban nyilatkozott adatokban módosulás áll elő, arról legtöbb 15 napon belül kell tájékoztatni a szociális igazgatóság munkatársait.

Szükséges iratok:
- Típuskérés – szociális igazgatóság székhelyen igényelhető
- Szülők személyazonossági igazolványának másolata
- Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata
- Házassági levél (élettársi kapcsolat esetén szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata és jövedelem igazolása)
- Jövedelem igazolások az előző hónapra. A családtagonkénti havi nettó jövedelem meghatározásánál, minden adóköteles és nem adóköteles jövedelmet számolunk, beleértve a törvényesen meghatározott gyerektartásból származó jövedelmet.
- Bírósági végzés a válásról/Határozat másolata az örökbefogadásról/Határozat másolata az ügygondnok, gyám kinevezéséről (adott esetben)
- Óvodai igazolás

Ügyfélfogadás a Szociális Igazgatóság Kárpátok utca 7 szám alatti székhelyén (4-es irodában):
- Hétfő-Csütörtök 8:30-13:00;
- Szerda 8:30-15:00 között.
Telefon: 0730-710950

2021.09.07. - Megérkeztek a csomagok

Az Európai Unió rászoruló személyeket támogató operatív programjának keretében 922 adagnyi élelmiszer, valamint ugyanannyi higiéniai szereket tartalmazó szállítmány érkezett Gyergyószentmiklósra. A csomagokat szeptember 8-án, szerdán kezdik el kiosztani a polgármesteri hivatal Szociális Igazgatóságának munkatársai a jogosultaknak.

Az alapélelmiszeres csomag tartalma a korábbi évekhez képest nem változott - tehát liszt, kukoricaliszt, száraztészta, cukor, konzerv, lekvár, kompót és cukormentes lekvár is található benne. A higiéniai csomagban fogkrém, fogkefe, kétféle sampon, szappan, mosópor és mosogatószer van.

Az eu-s finanszírozású csomagokat szerdától, munkanapokon 12 és 14 óra között osztják az egykori kórház épületénél.

A törvényes előírások szerint a csomagokat a 416/2001-es törvény alapján a szociális segélyben, valamint a 277/2010-es törvény alapján a családi pótlékban részesülők kapják meg.

A támogatást személyazonossági igazolvány felmutatásával vehetik át a jogosultak. Kérik, hogy lehetőség szerint családonként csak egy személy érkezzen a csomagokért!

Higgadtságra és nyugalomra intenek minden érintettet a Szociális Igazgatóság munkatársai, hiszen minden jogosultnak jut a csomagokból. Ugyanakkor a hatályos járványügyi rendelkezések betartására is felszólítják a támogatásban részesülőket, vagyis kötelező a távolságtartás, ellenkező esetben felfüggeszthetik a csomagok osztását. A helyszínt a helyi rendőrök is felügyelik majd.

(A fotó korábbi felvétel.)

2021.09.06. - Elkezdődött az útjelzések felfestése városszerte

Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalának megrendelésére hétfőtől zajlik a forgalmi jelzések újrafestése. Az átjárókat, az útsáv-jelzőket, valamint a parkolóhelyeket festik fel.

Összesen 13 utcában (Gábor Áron, Kárpátok, Nicolae Bălcescu, Kossuth Lajos, Márton Áron, Fürdő, Budai Nagy Antal, Miron Cristea, Tűzoltó és a Kórház utcában, a Testvériség és a Gyilkostó Sugárúton, valamint a Szabadság Téren, illetve a Gyilkostónál dolgoznak.

A tanintézmények körül piros alapra festik fel a zebrát - városszerte 5 útvonalon, 14  átjáró sávjai lesznek piros alapra festve.

A munkálatok idején félsávos útlezárásra, forgalomkorlátozásra lehet számítani.

2021.08.30. - Fiatal gazdáknak szóló pályázat, a nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR 2020) keretében

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) meghirdette a fiatal gazdák számára kiírt pályázatok fogadásának időszakát. 2021 augusztus 27-e és november 26-a között a mezőgazdasági egység vezető funkcióját betöltő fiatal gazdák számára (sM 6.1), a kisgazdaságok fejlesztésére (sM 6.3), valamint a gazdaságok együttműködésére (sM 16.4/ sM 16.4a) lehet pályázni, a 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR 2020) keretében.

Bővebb információk, a kiírás összesítője az alábbi linken található:

www.afir.info/

2021.08.24. - Elkezdődött a kátyúzás Gyergyószentmiklóson

A gyilkostói útjavítást követően, ahogy az időjárás engedi, úgy zajlanak az útkarbantartási munkálatok, a kátyúzás Gyergyószentmiklóson is. Kedden délelőtt a Gyilkos-tó sugárúton, a Salamon Ernő Gimnázium előtti szakaszon dolgoztak, haladva a városvége felé.

Az ütemterv szerint a Gyilkos-tó sugárút után, a Nicolae Bălcescu, a Kossuth Lajos utca, majd pedig a lakónegyedekben fognak kátyúzni.

A munkálatok idején szakaszos, félsávos útlezárásra, forgalomkorlátozásra lehet számítani.

2021.08.20. - Értesítés!

Tájékoztatni szeretnénk a gyergyószentmiklósi lakókat, hogy a szombati piacnapokon a nagybani zöldség- és gyümölcsárusokat (azokat akiktől nagy tételben lehet vásárolni) a piacon belül, annak udvarán, és ne a parkolóban keressék.

2021.08.20. - Gyergyószentmiklós egy új testvértelepüléssel fog gazdagodni 

A magyar jogrendben már alkalmazható, partnerségről szóló megállapodást a magyarországi, majdani testvérvárosban írta alá Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere Pintér Szilárd, Dombóvár polgármesterével.

2021.08.17. - Lakossági fórumot tartottunk

A Békény utca lakóinak beadványa nyomán lakossági fórumot tartottak az utcarehabilitálással kapcsolatosan. A találkozón az érintett lakók kérdéseire a kivitelező cég a Winfor Trade Kft. igazgatója, Moldován József, a Gyergyószentmiklósi hő-, víz- és csatornaszolgáltató közmű igazgatója, Erős János és Csergő Tibor András igyekeztek válaszolni. Elhangzott, hogy az aszfaltozást, hasonlóan a Halász és a Dózsa György utcákhoz, a közműhálózat kiépítése előzi meg. Ez zajlik most a Békény utcában. Az elkövetkező napokban a szolgáltatók a jelenlegi régi hálózatról, az új hálózatra csatlakoztatják a rendszert, annak érdekében, hogy a későbbiekben ne kelljen felásni az újonnan megépített úttestet.  A csatornarendszer kiépült, ezért kérjük a lakókat, hogy csatlakozzanak át az új rendszerre, mert a régi hálózat meg fog szünni. A Gyergyószentmiklósi hő-, víz- és csatornaszolgáltató a kapukon kívül eső részen kicseréli az ivóvíz vezetékeket, az Electrica, villamosenergia szolgáltató a földfelszín alatt, de ugyancsak a kapukig viszi el a villanyvezetéket. A HarGaz – Hargita Gáztól pedig szintén most lehet a földgáz-vezeték kiépítését igényelni, amit a szolgáltató, hasonlóan a többi közmű esetében csak a kapukig visz. Az országos törvénykezés szerint a víz- és csatornahálózatra való csatlakozást az udvarokon belül a lakók kell megoldják, önköltségen – ennek részleteiről a szolgáltatóval szükséges egyeztetni a 0747-509.984, vagy a 0740-570.195-ös telefonszámon. A villanyhálózatra való rácsatlakozás érdekében a energiaszolgáltató cég munkatársainak kell bejárást biztosítani az udvarokra. A munkálatok költségeit az Electrica vállalat fedezi, vagyis a lakók számára ingyenes! A gázhálózat kiépítése, a telekhatárig szintén díjmentes. A bekötési igényeket kérjük, hogy fogalmazzák meg a HarGaz – Hargita Gáz Virág negyedi irodájában, augusztus 27-ig, ugyanakkor jelezzék az önkormányzat felé is (nyilvántartás és összesítés céljából) augusztus 27-én, pénteken 12 óráig a 0266-364.494-es telefonszámon. Elsőrendű sürgősség a 2 új hálózatra (a szennyvíz- és ivóvízhálózatra) való rácsatlakozás, mert szeptember 13-án a régi hálózatot lezárják, felszámolják.

2021.08.04. - Munkálatok a Bucsin negyedben

Az új vízhálózat kiépítésének munkálatai kezdődtek el a Bucsin negyedben – a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) részét képezi a beruházás, első lépésként a Szent István térről indulva, az 1-es számú tömbház irányába haladnak a vezetékekkel a szakemberek, majd rendre a többi tömbház előtti részen is dolgozni fognak. A munkafolyamat egyik legfőbb célja a vízszolgáltatás minőségének javítása, ezen belül a tömbházakban tapasztalt alacsony víznyomás helyreállítása. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy lehetőségeik szerint úgy parkoljanak járműveikkel, hogy azok ne akadályozzák a munkálatokat. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

2021.08.02. - Elkezdődtek a munkálatok a Békény utcában

Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat, hogy a teherforgalmi útszakasz felújításának következő lépéseként, elkezdődtek a munkálatok a Békény utcában. Kérjük, az operativitás érdekében működjenek együtt, lehetőségeik szerint ne parkoljanak járműveikkel az utcában. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2021.07.26. - Szociális értékjegyeket osztanak az erre jogosultaknak!

44 darab, júniusra szóló értékjegyet osztanak ki a jogosultak számára július 28-án, szerdán 11 és 13 óra között a Szociális Igazgatóság, Kárpátok utca 7 szám alatti székhelyén.

Mint ismert havi 100 lej értékű szociális juttatást kapnak azok a hátrányos helyzetű gyergyószentmiklósi családok, amelyeknek óvodáskorú gyermekük rendszeresen jár óvodába vagy napközibe, és az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg az 530 lejt. A szociális értékjegyként ismert juttatást a 248/2015-ös törvény alapján polgármesteri rendelettel ítélték meg azoknak az igénylőknek, akik megfeleltek a kiírt feltételeknek.

2021.07.26. - Meghosszabbított programmal oltanak az EgyFeszt idején

Meghosszabbított programmal oltanak koronavírus ellen aGyergyói-medencében, az EgyFeszt alkalmával, a július 29 és augusztus 1-je közötti időszakban.

.Ennek értelmében:

- Gyergyószentmiklóson a Kórház utcai oltóközpontban 8 és 18 óra között lehet Pfizer és Johnson&Johnson vakcinát igényelni;

- Gyergyóremetén a község Egészségházában 8 és 14 óra között Pfizer típusú oltást kaphatnak az érdekeltek;

- Maroshévízen a Mihai Eminescu Kollégium bentlakásában kialakított oltóközpontban 12 és 20 óra között szintén Pfizer vakcina kérhető;

- Borszéken az orvosi rendelőben (volt poliklinika) 14 és 18 óra között Pfizer és Johnson&Johnson oltóanyaggal várják az érdekelteket.

2021.07.22. - Tűzifa igényelhető

Gyergyószentmiklós Municípium 177,4 köbméter, az önkormányzat tulajdonában lévő erdőkből kitermelt lucfenyőt kínál eladásra a lakosság számára.

A megvásárolható tűzifa ára 105 lej/m³, amely Hágótőn található.

Fontos tudni, hogy a tűzifa rakodásáról és elszállításáról az igénylőnek kell gondoskodnia.

Az érdekeltek egy típuskérést kell benyújtsanak, egy személyazonossági igazolvány másolattal együtt. A típusnyomtatvány megtalálható a városháza ügyfélfogadó irodáján. Az igényléseket a meghirdetéstől számított két héten belül kell benyújtani.

A kérésben az igénylő a következőket kell nyilatkozza:

- nem rendelkezik akkora területtel, amelyből évente 10 köbméter fát ki tud termelni

- tudomásul veszi, hogy nem kereskedhet a fával

- vallja, hogy ebben az évben nem jogosult fűtéstámogatásra

Ez alkalommal nincs korlátozva az igényelhető famennyiség.

 A 17/2021-es tanácshatározatba foglalt, a fa eladására vonatkozó szabályzat (román nyelven) és a típuskérés megtalálható az önkormányzat honlapján.

Kérdések, bővebb információk érdekében hívható telefonszám: Mezei Szabolcs, 0735-529.737.

(A mellékelt fotó illusztráció)

2021.07.06. - Hétfőn elkezdődött a közvilágítás modernizálása Gyergyószentmiklóson

1161 oszlopon 1186 távvezérlésű lámpatestet cserélnek le az elkövetkező két és fél hónapban városszerte a kivitelező, a temesvári Elba cég munkatársai.

A modern rendszer megfelezi a közvilágítás eddigi költségeit, a lámpatestek fénye pedig az eddigiekhez képest megtöbbszöröződik.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által finanszírozott projekt értéke 5,3 millió lej.

A jelenleg leszerződtetett munkálatok 2,5 millió lejbe kerülnek, így folytathatjuk a modernizálást a most kimaradó városrészeken, valamint a Gyilkostón.

Emellett jövőre a gyalogátjárók megvilágítását is tervezzük, napelemmel működő világító panelekkel.

2021.06.28. - Zajlik az aszfaltozási munkálat a Halász és a Dózsa György utcákban

A Halász utcában még múlt június 25-én kezdődött el az aszfaltozás, azaz az utolsó réteg leterítése. Egy sávon elkészült már a koptatóréteg, a másik sávon június 28-án dolgoztak.

Június 29-től a Dózsa György utcában is megkezdik a munkálatokat.

A kivitelező kéri a két utca lakóit és az ott elhaladókat, hogy ne parkoljanak a helyszínen, hogy az aszfaltozással haladhassanak.

2021.06.22. - Kibocsájtják az informatív telekkönyveket

Értesítjük az érintetteket, hogy befejeződött a külterületek ütemezett nyilvántartásba vétele Gyergyószentmiklós adminisztratív területén, a 112-es, a 138-as, a 139-es, a 140-es, a 141-es, a 142-es kataszteri szektorokban, vagyis a 110-es, a 114-es, a 112-es, a 113-as, a 116-os, illetve a 117-es dűlőkben. Július 2-tól, minden pénteken 9 és 13 óra között vehetőek át az informatív jellegű (aláírás és bélyegző nélküli) telekkönyv-kivonatok a polgármesteri hivatal Szabadság tér, 27 szám alatti székhelyén.

A dokumentumot a tulajdonos, a társtulajdonos, egy felhatalmazott személy, vagy a terület használója veheti át. Annak a személynek, aki átveszi az informatív telekkönyv-kivonatot, ismernie kell a tulajdonjogot igazoló akta számát, a terület elhelyezkedését, vagy a tulajdonba-helyezési jegyzőkönyv számát.

Az érintettek türelmét kérjük, mert 800 dokumentum kibocsátását kell a megadott program szerint megoldanunk!

2021.06.21. - Pályázati munkájuk kelt életre

A Fogarasy Mihály Általános Iskola VII. A osztályos tanulóinak részvételével készült el a régi kórház előtti virágágyás, a gyergyószentmiklósi zöldövezetek szépítése, rendezése részeként. A tavasz folyamán arra kértük a diákokat, hogy tetszésük szerint (a megadott növénylista alapján) tervezzék meg a városi körforgalmakat, virágágyásokat. Többen pályáztak a kiírásra, az egyik nyertes pályamunka ma került kivitelezésre, a gyerekek önkéntes részvételével, a szakcég munkatársainak irányításával, rendkívül jó hangulatban.

A tanulók és az osztályfőnökük vállalását köszönjük!

Kérésünkre a székelyudvarhelyi szakcég tartós, évelő, az itteni időjárást tűrő növényeket és virágokat ültetnek ezekben a napokban a köztereken, így nem kell majd szezonálisan mindig újraültetni az ágyásokat.

2021.06.18. - Új mobil lélegeztetőgépet kapott a városi kórház

Az újonnan alakult Gyergyói Rotary Club jóvoltából korszerű mobil lelegeztetőgépet adtak át ma a Gyergyószentmiklósi Munícipiumi Kórháznak.

Az eseményen jelen voltak a szervezet tagjai, az egészségügyi intézmény egykori és jelenlegi vezetői, valamint orvosai.

A 15 ezer euró értékű orvosi készülék a sürgősségi esetek ellátására, illetve a betegek szállítás-közbeni lélegeztetésére szolgál.

A klub adományát köszönjük és nagyra értékeljük!

2021.06.16. - Tanévkezdésre teljesen elkészülhet az épület

Sokakat érint és többen érdeklődnek, hogy mikorra készül el az évek óta elkezdett gyergyószentmiklósi Csodavilág Napköziotthon felújítása. Ma már elmondható, hogy 99 százalékban a kivitelezés megtörtént, de nincs még átadható/átvehető fázisban az intézmény. A ceruzás óvodaként ismert épületben a legfontosabb tényező, a tűzvédelmi rendszer beüzemeltetése még hátra van. Angi Zoltán, városmenedzser a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy felelőtlenség és nem is engedhetjük meg, hogy 150 gyermeket olyan épületbe járassunk, ahol nincs működőképes tűzvédelmi rendszer.

Ugyanakkor a napközit ezelőtt két évvel átalakították, viszont a terveket nem aktualizálták ezért az engedélyezéseket nem kapta meg az intézmény. Most az átalakításnak megfelelően a tervek aktualizálása és azok engedélyeztetése van folyamatban.

A következő tanévre várhatóan 100 százalékra elkészül a tanintézmény.

2021.06.15. - Még dolgoznak a múzeumnál

Megfelelő ütemben haladnak a felújítási munkálatok a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumnál, de még számos elvégzetlen feladat vár a kivitelzőre.

Helyszíni terepszemlén járt Csergő Tibor András, polgármester, ahol épp az épület belső, mesterséges megvilágításán dolgoztak. Az intelligens lámpák a modern technológiájú rendszeren keresztül távirányítással is működhetnek majd, és amennyiben sikerül a kivitelezőnek teljesítenie a feladatot, akkor speciális szögmegvilágítása lehet a múzeumi kiállításoknak.

A munkálatok befejezésének tervezett határideje 2021 július 13-a. A beruházás teljes értéke több mint 3,3 millió lej.

2021.06.14. - Ezen a héten adják le a pályázatot 

Azonnali tanácsülésen döntött a gyergyószentmiklósi képviselőtestület, az inkubátorház mutatóinak és költségeinek elfogadásáról, hogy ezen a héten megpályázhassák a kiírást.

Mint ismert, Gyergyószentmiklós is társul Hargita Megye Tanácsához a vállalkozásokat segítő inkubátorház létesítésére.

A beruházás finanszírozását 50 százalékban támogatja a Regionális Operatív Program. A pályázati összeg önrészét 65 százalékban a megyei tanács, míg 35 százalékban a helyi önkormányzat biztosítja. A beruházás teljes értéke eléri a 8,8 millió lejt.

A tanácsülésen elhangzott, hogy a volt öntőde épületébe tervezett inkubátorház kezdetben a székelyudvarhelyi Hargita Business Center alegységeként fog működni.

2021.06.10. - Műfüves labdarúgópálya létesült Gyergyószentmiklóson

Jelentős beruházás valósult meg városunkban a Magyar Kormány támogatásával, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia működtetője az FK Csíkszereda kezdeményezésére. Az elkészült közel 350 ezer euró értékű műfüves pályát a gyergyószentmiklósi Jövő FC-nek adták át, Tóth László főkonzul jelenlétében. A gyergyószentmiklósi labdarúgás idén ünnepli centenáriumát, ezért ennél nagyobb ajándékot nem is kaphatott volna a város – hangsúlyozta az ünnepségen Csergő Tibor András, polgármester. Hozzátette, hogy “meggyőződésem, hogy így fogunk növekedni és így lehet egy egészséges sportéletet fejleszteni Gyergyószentmiklóson. Ez a beruházás a jövőért van!”

A műfüves futballpálya 100 méter hosszú és 62 méter széles, 250 férőhelyes lelátóval és világítóberendezéssel rendelkezik.

2021.06.08. - Jó hírünk van!

Megtörtént az úgynevezett minőségi átadása/átvétele négy korszerű orvosi műszernek a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban. A csontsűrűség-mérőt, a mammográfot, a röntgent és a CT-berendezést ma helyezték teszt-üzembe a kórház felújított helyiségeiben.

A próba-működésre előkészített szerkezeteket a szakhatóság engedélyei és a személyzet felkészítése után fogják használatba adni. A többségében európai uniós finanszírozású eszközök értéke több mint 4,5 millió lej.

2021.06.03. - Gyergyószentmiklóson tartotta rendkívüli ülését Hargita Megye Tanácsa

Több Gyergyószentmiklóst, közvetve pedig a térséget is érintő határozattervezetet fogadtak el a június 3-ai megyei tanácsülésen.

A megyei költségvetés hat százalékos visszaosztásából a városban induló és zajló beruházásokhoz szükséges önrészek kiegészítésére használjuk fel a most megítélt támogatást.

1. Az év elején a kórház fejlesztésére érkezett kormánytámogatás 10 százalékos városi önrészhez járult hozzá a leosztásból a megyei önkormányzat. A több mint 6 millió lejes projekt önrészéhez most 400 ezer lejjel tudjuk kiegészíteni.

2. A Batthyány Ignác Technikai Kollégium bentlakásának felújtása uniós finanszírozású pályázatból valósul meg. Ez az első olyan projekt amely határidő előtt befejeződik és lezárul. Az ehhez szükséges önrészt is kiegészíti a megyei tanács támogatása. Ide 120 ezer lejt tudunk besorolni.

3. Hargita Megye Tanácsával partnerségben indítjuk el a teherforgalmi út megépítését. Ezt fogadta el határozatban a megyei önkormányzat. Ezen társulás értelmében a megyei tanács kétharmad részben, a városi önkormányzat pedig egyharmad részben fedezi a beruházást. Első lépésben a közel 900 méteres gyergyószárhegyi nemzeti úttól az Állomás utcáig építenénk meg az útszakaszt, tehermentesítve a Tűzoltók és Nicolae Bălcescu utcákat. A második lépésben, a további utak javítása és az egyirányusított teherforgalom kapcsán a lakókkal is konzultálni fogunk, a konszenzusra jutás érdekében. Amikor megszületnek a javaslatok, akkor készül el a tanulmány.

A tanácsülést követően társulási megállapodást kötöttünk Hargita Megye Tanácsával vállalkozói inkubátorház létesítésére. A társulás révén a két intézmény közösen pályázik beruházási forrásra a Regionális Operatív Programban. A pályázat becsült összértéke 6,7 millió lej, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 3,2 millió lej. Ebből 100 ezer lej a megyei önkormányzat önrésze, 50 ezer lej pedig Gyergyószentmiklósé. Ezzel az elkészülő inkubátorházzal is szeretnénk a kreatív iparban, kézművességgel, a papír és fafeldolgozással tevékenykedőket támogatni.

2021.05.28. - Jó hír a szülőknek!

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy érvénybe lépett az az 536/2021-es törvény, amely alapján szabályozzák az édesanyák gyereknevelési szabadságról való visszatérést ösztönző támogatást.
A rendelet szerint, ha az érintett szülő a gyereke 6 hónapos kora előtt visszamegy dolgozni, akkor 1500 lej ösztönzőt kap havonta a gyereke 2 éves koráig. Beteg gyermek esetén, ha a szülő a gyereke 1 éves kora előtt visszamegy dolgozni, akkor szintén 1500 lej ösztönzőt kap a gyereke 3 éves koráig.
Abban az esetben, ha az érintett szülő a gyermeke 6 hónapos kora után megy vissza dolgozni, vagy beteg gyerek esetén a gyereke 1 éves kora után, akkor a szülő 650 lejes ösztönző támogatást kap havonta.
Jó hír, hogy azok a szülők, akik vissza mentek dolgozni, de nem kaphattak ösztönzőt, most ők is igényelhetik a támogatást, ha a gyermekük nem töltötte be a 3 évet, illetve beteg gyermek esetén a 4 évet.
Gyergyószentmiklóson 124 család van, amely érintett a kérdésben.
További információért hívják a szociális igazgatóság munkatársait a 0266-364.494-es vagy a 0730-710.950-es telefonszámon.

2021.05.28. - Vadkárok megelőzése, illetve a kártérítés igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Az elmúlt időszakban több vadkárt, illetve medvetámadást, vagy lakott területen lévő medve-jelenlétet is jegyeztek Hargita megyében. Gyergyószentmiklóshoz legközelebb, az elmúlt 48 órában, Maroshévízen és Tusnádfürdőn öt alkalommal riasztották a hatóságiakat arról, hogy medvét láttak. Minden ilyen esetben a 112-es egységes segélyívószámot kell tárcsázni és jelenteni az esetet. Visszajáró vad esetén a vadásztársaságokat vagy a városházát lehet értesíteni (írásban).
A medvekárok elkerülése érdekében Gyergyószentmiklós Municípium Önkormányzata felhívja az állattartó gazdák figyelmét, hogy az állatok őrzését igyekezzenek megoldani. Ajánlatos - főleg a legelőkön – a folyamatos emberi felügyelet, pásztorkutya-tartás, valamint villanypásztor szerelése. Ugyanakkor fontos, hogy napirenden legyenek az adatokkal a mezőgazdasági regiszterben (a gazdalajstromban), valamint az állatorvosi nyilvántartásban, máskülönben kártérítést nem lehet igényelni.
A károkat a városháza ügyfél-fogadóján kell bejelenteni típuskérés kitöltésével, a dokumentumot iktatva, az esetet követően legtöbb 24 órán belül (a hétvégék és az ünnepnapok kiesnek). Vadkárokkal kapcsolatos kérdésekkel Mezei-Dénes Szabolcs, a Mező- és erdőgazdálkodási szakosztály szakfelügyelőjét lehet keresni, a 0735-529.737-es telefonszámon.
Tavaly a 12 bejelentett esetek többségében háziállatokat: marhákat, juhokat pusztítottak el a medvék, de arra is volt példa, hogy méhkaptárok estek a vadállatok áldozatául. Az ilyen vadkárokat a környezetvédelmi minisztérium téríti meg (abban az esetben, ha védett állat okozza a kárt, vagyis medve, farkas, hiúz) az önkormányzatnál összeállított jegyzőkönyv alapján, az erdővidéki tapasztalatok szerint azonban a károk kifizetése és a kármegállapító jegyzőkönyvek elbírálása sokat késik. 2020-ban Gyergyószentmiklós tekintetében mindössze egy végzés, egy pozitív elbírálás történt. Elutasított iratcsomók nincsenek, de a kifizetésekről visszajelzéseket nem kap az önkormányzat.

2021.05.25. - Kiosztják a szociális értékjegyeket!

Havi 100 lej értékű szociális juttatást kapnak azok a hátrányos helyzetű gyergyószentmiklósi családok, amelyeknek óvodáskorú gyermekük rendszeresen jár óvodába vagy napközibe, és az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg az 530 lejt.
A szociális értékjegyként ismert juttatást a 248/2015-ös törvény alapján polgármesteri rendelettel ítélték meg azoknak az igénylőknek, akik megfeleltek a kiírt feltételeknek.
A január, február, március és április hónapra érvényes, összesen 236 darab értékjegyeket május 26-án és 27-én, szerdán és csütörtökön 11 és 14 óra között osztják ki a jogosultak számára, a Szociális Igazgatóság, Kárpátok utca 7 szám alatti székhelyén.

2021.05.17. - Pályázati felhívás!

A tavaszi takarítás és a terek rendezése részeként pályázatot hirdet Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala az Ifitékával közösen iskolások számára.

V-VIII. és IX-XII. osztályosok kreatív munkáit várjuk a körforgalmak és a virágágyások díszítésére, beültetésére, szépítésére. Arra kérjük a fiatalokat, hogy a mellékelt lajstromban megadott, itteni időjárást toleráló, de ugyanakkor tájba illő növények felhasználásával rajzolják, tervezzék, alkossák meg a két körforgalom és a Testvériség sugárúton lévő zöld övezetet (a két útsáv közötti részt, a Szent István tér körül), illetve a Petőfi Sándor szobor előtti virágágyást, a régi kórház előtt és a főtéri park nyugati oldalán lévő ágyásokat.

A munkák leadásának határideje május 28-a, péntek 12 óra. A nyertesek díjazását gyermeknapkor, június 1-jén tartjuk.

A pályázati munkák kivitelezéséhez szükséges anyag és bővebb leírás letölthető a mellékelt hivatkozásról, vagy átvehető az Ifitéka irodájában, és minden esetleges kérdésre is itt tudnak válaszolni.

2021.05.12. - Elkezdődött az általános mezőgazdasági összeírás

Május 10-e és július 31-e között országos szintű általános mezőgazdasági összeírásra kerül sor.

A terület beazonosítására szolgáló adatokat, a földeken megtermesztett növénykultúrákat, a mezőgazdasági gépparkot és a háziállatállományt listázzák, de arról is adatokat kérnek, hogy az adott gazdaságban hányan dolgoznak, milyen termékeket állítanak elő, és hogy megélhetési gazdálkodást folytatnak vagy csak saját felhasználásra termelnek.

A kérdezőbiztosok a megyei mezőgazdasági igazgatóság által láttamozott és a mezőgazdasági minisztérium által engedélyezett fényképes, sorozatszámmal és pecséttel ellátott igazolvánnyal rendelkeznek.

Az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezelik és kizárólag statisztikai célokra használják majd fel, ezért kérjük a lakosokat, hogy fogadják bizalommal és legyenek  együttműködőek számlálóbiztosokkal!

2021.05.06. - FELHÍVÁS!

Tisztelettel értesítjük a gyergyószentmiklósi lakókat, hogy május 10-én, hétfőn nagyszabású utcaseprési, portalanítási akciót szervezünk. Ezért kérjük a lakókat, autótulajdonosokat, hogy az említett napon 12 és 17 óra között hagyják szabadon az útszéli parkolókat a Testvériség sugárúton és a Virág negyedben, vagyis a központi és a Szent István téri körforgalom közötti szakaszon. Kérjük, hogy a jelzett időpontban gépjárműveikkel máshol parkoljanak, hogy munkatársaink a megfelelő ütemben és hatékonysággal dolgozhassanak.

Együttműködésüket köszönjük!

2021.05.05. - Folytatódik a köztéri fák kivágása

Május 6-tól folytatódik a kérvényezett, és szakbizottság által jóváhagyott elöregedett, beteg, vagy közveszélyes köztéri fák kivágása. Előbb a Nicolae Bălcescu, és a Fejér Dávid utcákban, valamint a Virág negyedben lévő bélyegzett fákat fogják kivágni.

Fontos tudnivaló a lakók számára, hogy a munkálatok idejére lehetőség szerint szabadítsák fel a kivágandó fák környékét: a gépjárműveket máshol szükséges leparkolni, illetve a konkrét fakivágás idején fokozottan kell figyelni az autós és a gyalogos közlekedésre is a megjelölt helyszíneken.

A későbbiekben csemeték ültetésével pótolják a kivágott fákat.

2021.05.04. - Műszaki vizsgáztatásra lehet jelentkezni

Felhívjuk a traktorral vagy mezőgazdasági munkagéppel rendelkező gazdák figyelmét, hogy amennyiben szeretnék elvégeztetni a jármű műszaki ellenőrzését (RAR-oztatását) Gyergyószentmiklóson, jelezzék szándékukat hétfőtől, csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 14 óra 30 perc között a polgármesteri hivatal titkárságán.

Telefonszám: 0266-364.650

Köszönjük!

2021.05.03. - Kezdődik az iskola

A négyhetes tavaszi vakációt követően május 5-én folytatódik az oktatás a tanintézményekben. A Hargita Megyei Prefektúra határozata értelmében (melyet a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a Tanfelügyelőség javaslatára dolgoztak ki) a gyergyószentmiklósi iskolákban és óvodákban az 1-es, vagyis a zöld forgatókönyv érvényesül. Ez azt jelenti, hogy mindegyik tanintézményben személyes jelenléttel zajlik az oktatás.

Gyergyószentmiklóson, a május 2-i adatok szerint, 0,8 ezrelékes a fertőzöttségi ráta. Kérünk mindenkit továbbra is, hogy tartsák be az előírásokat, vigyázzunk önmagunkra és egymásra!

2021.04.27. - Felhívása a Rózsa utcai lakók számára!

Értesítjük a Rózsa utca lakóit, hogy az Electrica, villamosenergia-szolgáltató cég munkatársai a napokban dolgozni fognak a helyszínen. Az oszlopokon lévő villanykábeleket lefektetik a föld alatti vezetékekbe, ugyan így bevezetik a háztartásokhoz is, a villanyórákat pedig a kapun kívül szerelik fel.

A munkálatok idején kérjük a lakók együttműködését, vagyis azt, hogy az Electrica munkatársait és a villanyvezetékek elhelyezésével megbízott cég szakembereit engedjék be az udvarokra.

Fontos megjegyeznünk, hogy az udvarokon a villanyvezeték lefektetéséhez az adott szakaszon fel fogják ásni a talajt, de a helyreállítást is megoldják, ugyanakkor szakaszos áramkiesésre is lehet számítani, az adott helyszíneken, az adott háztartásokban.

A munkálatok május 7-ig tartanak és önköltségen végzi a szolgáltató, vagyis ez a lakóknak nem kerül semmibe!