Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat

Gyulafehérvári Caritas Esély Program

Gyulafehérvári Caritas Önkéntes Program

Gyulafehérvári Caritas, Korai Nevelő és Fejlesztőközpont

Gyulafehérvári Caritas Ki-Út konzultációs program szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak

Gyulafehérvári Caritas Szent Erzsébet Öregotthon

Gyulafehérvári Caritas Otthoni Gondozás

Gyulafehérvári Caritas Iskola

Gyulafehérvári Caritas Mozgáskompetencia-fejlesztő központ

Falugondnoki szolgálat (Háromkút)

Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés Felnőttképzési Program

Család segít családot program

Családi Típusú Elhelyező Központ

Hajléktalan szálló és bántalmazott anyák menhelye

Szent Anna Gyermekotthon

Felszegi délutáni napköziotthon

Kós Károly délutáni napköziotthon

Ápoló és Gondozó Központ

Szociális Gyámügyi Iroda

Őszi Rózsa Idősek Klubja

Szent István Plébánia Caritas csoportja

Szent Miklós Plébánia Caritas csoportja

Szeretet konyha

Kolping család

Háló Egyesület

Gyergyószentmiklósi Református Nőszövetség

Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet

Nagycsaládosok, idősek, gyerekek anyagi megsegítése

Szociális szolgáltatások értelmi sérülteknek

Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete védett foglalkoztatója

Gyergyószentmiklósi Cukorbetegek Egyesülete

Hargita Megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi fiókja

Gyergyói Nyugdíjasok önsegélyező pénztára

Ulla és SV Egyesület

Fészek Egyesület

Búzakalász csoport