ttttt

Reabilitarea terenului de sport și a internatului liceului tehnologic „Fogarassy Mihály"

Cod SMIS Proiect: 124204
Data de începere a proiectului: 01.02.2018
Data finalizării proiectului: 31.10.2023
Valoarea totală a proiectului (lei): 6.679.817,57
Suma nerambursabilă solicitată (lei): 6.483.044,42

Obiectivul General al proiectului este garantarea unui proces educational performant se poate asigura doar în conditiile existentei unor conditii decente, raportate la nevoile actuale. Existenta unei infrastructuri performante constituie premise de dezvoltare. Plecând de la aceste considerente, se creioneaza ideea proiectului, în scopul cresterii gradului de participare, în corelare cu facilitarea accesului la educatie si îmbunatatirea calitatii infrastructurii educationale la nivelul Municipiului Gheorgheni, prin reabilitarea infrastructurii de la nivelul Liceului tehnologic Fogarassy Mihály.

Comunicat de presa - Anunt lansare proiect

Macheta autocolant 100x100

Macheta autocolant 300x300

Panou temporar 3mX2m

Placa permanenta 800X500

Aviz nr. 1811 - semnat