ttttt
Projektleírás:
A Fürdő utca és a Budai Nagy Antal utca teljes felújítása; esővíz-elvezetés; közvilágítás korszerűsítése; légi vezetékek földbe helyezése; az egykori tüdőkórház épületének városi galériává való átalakítása; a múzeum nem műemlék védelem alatt alló szárnyának lebontása és új szárny építése.
Finanszírozás forrása: EU-s alapok
A projekt főbb állomásai:
Pályázat benyújtása: 2018. augusztus
Pályázat elbírálásának megkezdése: 2020. június
Szerződés megkötésének várható időpontja: 2020. december
A projekt befejezésének várható határideje: 2023 november
A projekt jelenlegi fázisa: elbírálás alatt
A fejlesztéssel modern kiállítóhelyiséget, adminisztratív felületeket alakítunk ki, ugyanakkor a városközponthoz közeli két utcánkat is felújítjuk.