ttttt

Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11., Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 23, 24, 12.

Cod SMIS Proiect: 137449
Data de începere a proiectului: 01. 03. 2016.
Data finalizării proiectului: 30.10. 2023.
Valoarea totală a proiectului (lei): 11.333.754, 01.
Suma nerambursabilă solicitată (lei): 6.024.908,76.

Comunicat de presă - Anunț începere proiect

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în blocurile de locuințe din municipiul Gheorgheni, Blocul de locuințe str. Dr. Fejér Dávid nr.7, Blocul de locuințe str. Miron Cristea nr. 8, Blocul de locuințe str. Miron Cristea 9-11, Blocul de locuințe Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 23, 24, 12.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Reabilitarea termică a părții opace a 8 blocuri de locuințe prin termoizolarea acestora
• Reabilitarea termică a părților vitrate prin schimbarea tâmplariei vechi cu tâmplărie termoizolantă, performantă energetic în 8 blocuri de locuit.
• Montarea unor sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare) și înlocuirea becurilor clasice cu becuri cu consum redus de energie.