ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

  • Denumirea postului: consilier juridic grad profesional debutant la Compartiment juridic contencios administrativ și asociația de proprietari

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice
  • fără vechime minimă în specialitatea studiilor

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :

  • Proba scrisă: 11 martie 2020 ora 10:00
  • Proba interviu: 13 martie 2020 ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe site-ul ANFP, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni

Date contact tel: 0266364650/214

Bibliografie

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat-contestație

Rezultat final