ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de execuție:

  • Denumirea postului: inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul drumurilor publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :

Proba scrisă:      04 martie 2020,ora 10:00

Proba interviu:  06 martie 2020, ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe site-ul ANFP, la sediul și site-ul Municipiului Gheorgheni.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie