ttttt

Anunt concurs  pentru post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în: localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

  • Denumirea postului: referent – grad M/II în cadrul Compartimetului administrarea pieței, fondului locativ, parcare

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
  • vechime în muncă 5 ani;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :

Proba scrisă:      30 ianuarie 2020, ora 10:00

Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214