ttttt

Anunţ concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

1. Denumirea postului: muncitor calificat – grad I la Compartiment administrarea drumurilor și străzilor

Condiţii specifice de participare la concurs:
• studii generale/medii;
• vechime în muncă 5 ani;
• permis de conducere categoria B și C;

2. Denumirea postului: muncitor calificat – grad I la Compartiment administrarea zonelor verzi a parcurilor şi grădinilor publice a locurilor de joacă pentru copii

Condiţii specifice de participare la concurs:
• studii generale/medii;
• vechime în muncă 5 ani;
• permis de conducere categoria B și C.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
• Proba scrisă:      03 noiembrie 2020, ora 10:00
• Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie