ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• șef formație muncitori/sudor – 2 posturi cu normă întreagă;
• instalator – 6 posturi cu normă întreagă;
• laborant – 7 posturi cu normă întreagă ;
• operator stație de tratare apă – 7 posturi cu normă întreagă;
• operator stație de epurare – 5 posturi cu normă întreagă;
• cititor de contoare și încasator – 2 posturi cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară – 6 posturi cu normă întreagă;
• conducător autospecială – 1 post normă întreagă.

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• inginer protecția mediului – 1 post cu normă întreagă;
• casier – 1 post cu normă întreagă;
• operator introducere, validare și prelucrare date – 1 post cu normă întreagă;
• expert achiziții publice – 1 post cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie