ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE  GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
• instalator – 3 posturi cu normă întreagă;
• laborant – 3 posturi cu normă întreagă ;
• operator stație – 6 posturi cu normă întreagă;
• mașinist – 1 post cu normă întreagă;
• muncitor cu pregătire elementară – 2 posturi cu normă întreagă.

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
• inginer protecția mediului – 1 post cu normă întreagă;
• inginer automatizări – 1 post cu normă întreagă;
• consilier juridic – 1 post cu normă întreagă.

Anunțul detaliat poate fi descărcat de aici.

Bibliografie